Pozor

Při jízdě ve freeridové oblasti Powder Department opouštíš teritorium zajištěných sjezdovek! Trasy NEJSOU upravované, NEJSOU chráněné před lavinami (a jinými alpskými riziky) a NEJSOU kontrolované. Trasy v oblasti Powder Department nejsou označované (na rozdíl od sjezdovek) jako zavřené nebo "otevřené".

Jednáš výhradně na vlastní odpovědnost a pohybuješ se mimo rozsah odpovědnosti společnosti, která provozuje lanovky a nabízí ti pouze otevřené, upravované sjezdovky a lyžařské trasy. Společnost odmítá jakoukoli odpovědnost.

Sjezd freeridových tras by měl probíhat pouze za doprovodu státně certifikovaného horského a lyžařského průvodce.

Znalost lavin

POSOUZENÍ LAVINOVÉHO NEBEZPEČÍP

ravděpodobnost uvolnění laviny závisí na sklonu svahu a stupni nebezpečí. Čím nižší je stupeň lavinového nebezpečí, tím prudší svahy je možné sjíždět za neměnného rizika a opačně: čím vyšší je stupeň lavinového nebezpečí, tím mírnější sklon by měly mít vybrané svahy.
Posouzení lavinového nebezpečí vyžaduje zkušenosti a výcvik! Lavinové kempy SAAC Camps příp. lavinové kurzy pod vedením státně certifikovaných horských a lyžařských průvodců vám zprostředkují to správné know-how. 

Lavinová výstražná služba Tyrolsko posuzuje v zimě každý den od 07.30 hodin lavinové nebezpečí podle pětidílné evropské stupnice lavinového nebezpečí. Pro Stubaiský ledovec je třeba blíže sledovat především  LWD Region südliche Ötztaler und Stubaier Alpen. U lavinové předpovědi je důležité si pozorně všímat podrobného popisu lavinové situace. Přečíst si zběžně uvedené lavinové nebezpečí nestačí!

AKTUÁLNÍ LAVINOVÁ PŘEDPOVĚĎ

Aktuální informace z MĚŘÍCÍ STANICE EISSEE regionu R8: měřící stanice Eissee

POSOUDIT LAVINOVÉ RIZIKO S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ A SKLON SVAHURůzné sklony svahů prudší než 30° jsou na oboustrané mapě barevně označeny příp. je lze v terénu měřit. Směrodatné pro zde uvedené hodnocení je nejstrmější místo (přibližně 20x20m). Vezmete-li všechny tyto faktory v potaz, můžete na základě této grafiky zhodnotit riziko:

Regionale Gefahrenstufe gemäß Lawinenlagebericht | Freeride Safety Stubaier Gletscher

Evropská stupnice lavinového nebezpečí

Výklad evropské stupnice lavinového nebezpečí

Stupeň lavinového nebezpečí 1 - mírný | Freeride Safety Stubaier Gletscher

1. STUPEŇ NEBEZPEČÍ - NÍZKÉ

Stabilita sněhové pokrývky Sněhová pokrývka je celkem dobře zpevněná a stabilní. Pravděpodobnost uvolnění laviny Sesuv lavin je všeobecně možný pouze při velkém dodatečném zatížení** na ojedinělých místech v extrémně strmých svazích. Může dojít pouze k výskytu splazů a lavin malého rozsahu. Důsledky pro dopravní cesty / doporučení Žádné ohrožení. Důsledky pro osoby mimo zajištěné zóny / doporučení Všeobecně bezpečné podmínky.

Stupeň lavinového nebezpečí 2 - střední | Freeride Safety Stubaier Gletscher

2. STUPEŇ NEBEZPEČÍ - MÍRNÉ

Stabilita sněhové pokrývky Sněhová pokrývka je na několika strmých svazích* jen mírně zpevněná, jinak vcelku dobře zpevněná. Pravděpodobnost uvolnění laviny Sesuv lavin je možný zejména při velkém dodatečném zatížení**, především na uvedených strmých svazích. Výskyt samovolných lavin velkého rozsahu se neočekává. Důsledky pro dopravní cesty / doporučení Téměř žádné ohrožení s ohledem na samovolné laviny. Důsledky pro osoby mimo zajištěné zóny / doporučení Převážně příznivé podmínky. Opatrný výběr tras, především na strmých svazích uvedené expozice a nadmořské výšky.

Stupeň lavinového nebezpečí 3 - značný | Freeride Safety Stubaier Gletscher

3. STUPEŇ NEBEZPEČÍ - ZNAČNÉ

Stabilita sněhové pokrývky Sněhová pokrývka je na mnoha strmých svazích* jen mírně až slabě zpevněná. Pravděpodobnost uvolnění laviny Sesuv lavin je možný již při malém dodatečném zatížení** především na uvedených strmých svazích. Možnost výskytu několika samovolných lavin středního rozsahu, ojediněle i velkého rozsahu. Důsledky pro dopravní cesty / doporučení Exponované části v ojedinělých případech ohroženy. Na těchto místech jsou částečně doporučeny bezpečnostní opatření. Důsledky pro osoby mimo zajištěné zóny / doporučení Částečně nepříznivé podmínky. Zkušenosti v posouzení lavinového nebezpečí jsou nezbytné. Vyhýbat se pokud možno strmým svahům uvedené expozice a nadmořské výšky.

Stupeň lavinového nebezpečí 4 - velké nebezpečí | Freeride Safety Stubaier Gletscher

4. STUPEŇ NEBEZPEČÍ - VYSOKÉ

Stabilita sněhové pokrývky Sněhová pokrývka je na většině strmých svahů* slabě zpevněná. Pravděpodobnost uvolnění laviny Sesuv laviny je velmi pravděpodobný již při malém dodatečném zatížení** a na velkém množství strmých svahů. Předpokládá se výskyt samovolných lavin středně velkého i velkého rozsahu. Důsledky pro dopravní cesty / doporučení Exponované části ve většině případů ohroženy. Na těchto místech jsou doporučeny bezpečnostní opatření. Důsledky pro osoby mimo zajištěné zóny / doporučení Nepříznivé podmínky. Značné zkušenosti v posouzení lavinového nebezpečí jsou nezbytné. Omezení na méně strmé svahy / dbát na únikové oblasti z lavin.

Stupeň lavinového nebezpečí 5 - velmi velké nebezpečí | Freeride Safety Stubaier Gletscher

5. STUPEŇ NEBEZPEČÍ - VELMI VYSOKÉ

Stabilita sněhové pokrývky Sněhová pokrývka je celkově slabě zpevněná a rozsáhle nestabilní. Pravděpodobnost uvolnění laviny Dochází k četným sesuvům samovolných lavin velkých rozsahů, a to i na mírně strmých svazích. Důsledky pro dopravní cesty / doporučení Akutní nebezpečí. Rozsáhlá bezpečnostní opatření. Důsledky pro osoby mimo zajištěné zóny / doporučení Velmi nepříznivé podmínky. Doporučuje se neopouštět zajištěná obydlí.

* v lavinovém zpravodajství blíže popsané (např. nadmořská výška, expozice, tvar terénu) 

** dodatečné zatížení: 

- velké: např. dva nebo více lyžařů/snowboardistů apod. bez bezpečnostních rozestupů; rolba; odstřel lavin

- malé: např. jednotlivý lyžař, pěší 

++ samovolné: bez přímého působení člověka

++ expozice: orientace svahu ke světovým stranám 

++ exponovaný: obzvlášť vystavený nebezpečí

++ mírně strmý svah: svahy se sklonem pod 30°

++ strmý svah: svahy se sklonem okolo 30°

++ extrémně strmý svah: obzvlášť nepříznivé svahy s ohledem na sklon (prudší než 40°), tvar terénu, blízkost hřebene a podklad 

STÁHNOUT EVROPSKOU STUPNICI LAVINOVÉHO NEBEZPEČÍ JAKO PDF

lyžařské lístky
koupit online

lyžařské lístky
×

Intersport rent

půjčovna lyží
×

Hledat & rezervovat