OCHRANA LEDOVCE

IZOLAČNÍ FÓLIE SE OPĚT ROZVINUJÍ

Ochrana pro Stubaiský ledovec
Od května do září se již tradičně zakrývají exponovaná místa na ledovci pět metrů širokými pásy rouna.
Tímto způsobem je možné na kritických místech, jako jsou pilíře lanovek, nástupní a výstupní prostor u lanovek aj., aktivně ochránit ledovcovou substanci před táním v důsledku vysokých teplot v letním období. Lze tak zabránit až 70procentnímu úbytku ledovce. Krytiny z rouna dokážou zastavit tání a naopak podporují růst ledové masy.

KRYTY Z ROUNA VE VELIKOSTI FOTBALOVÝCH HŘIŠŤ

Dílčí plochy v celkovém rozměru zhruba 10 hektarů (20 fotbalových hřišť) se v létě zakrývají rouny. Tato bílá textilie z polypropylenu má tloušťku dva milimetry, je absolutně pevná a tudíž ji nelze protrhnout, je odolná proti počasí a má životnost zhruba tři roky. Náklady na ochranný kryt z rouna se platí z rozpočtu Stubaiského ledovce. Jeden čtvereční metr této izolace stojí cca dvě eura. Tato částka zahrnuje nejen pořizovací cenu rouna samotného, ale obsahuje také výdaje za pracovní síly, stroje, uskladnění roun, údržbu a všechna další opatření na ochranu ledovce.

Odpovědní pracovníci na Stubaiském ledovci jsou v záležitostech ochrany ledovce v úzkém kontaktu s univerzitou v Innsbrucku. Ze všech zkoumaných možností, jak zamezit tání ledovců, se ukázal způsob využití polypropylenových roun jako nejefektivnější ze všech. Na základě vyjádření dr. Andrey Fischerové, která provádí výzkumy na Stubaiském ledovci, se ledovcové jazyky sice zkracují, přesto nás však zcela určitě přežijí. Lyžovat zde bude možné ještě mnoho desítek let. Úplně zmizení ledovce v příštích desetiletích pokládá za vyloučené.

lyžařské lístky
koupit online

lyžařské lístky
×

Intersport rent

půjčovna lyží
×

Hledat & rezervovat