Stubai Prime Park Sessions Freeski, Stubai Glacier

Freeskier at the Stubai Prime Park Sessions - Snow park Stubai Zoo