Freeride w Tyrolu- czynniki zagrożenia

Uwaga

Wjeżdżając na teren Powder Department, opuszczasz bezpieczny obszar stoków narciarskich! Trasy NIE są przygotowane, NIE są zabezpieczone przed lawinami (oraz innymi zagrożeniami alpejskimi) oraz NIE są kontrolowane. Trasy Powder Department nie są opisane (jak w przyp. stoków narciarskich) jako zamknięte lub otwarte.

Robisz wszystko na własną odpowiedzialność i poruszasz się w terenie nie objętym odpowiedzialnością kolei górskich, które oferują wyłącznie otwarte, przygotowane stoki oraz drogi narciarskie.

Po trasach freeride’owych należy poruszać się z doświadczonymi instruktorami narciarskimi i górskimi.

Skifahrer fährt durch Lawinenschutz

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE POWSTAWANIE LAWIN

Niebezpieczeństwo zejścia lawiny podyktowane jest wzajemnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych, terenu oraz ingerencji człowieka.

  • WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Niebezpieczeństwo wzrasta wraz ze wzrostem opadu śniegu i silnym wiatrem. Dzięki tej kombinacji tworzy się warstwa śniegu naniesionego, która widoczna jest na wywianych grzebieniach górskich i nawisach. Również nagłe i silne ocieplenie powoduje wzrost niebezpieczeństwa lawinowego, co jest częstym przypadkiem w miesiącach wiosennych. Jednoznacznym sygnałem alarmowym są świeże lawiny, słyszalne głuche odgłosy oraz pęknięcia w pokrywie śnieżnej.

  • TEREN

Na stokach o nachyleniu powyżej 30° możliwe są zejścia lawin. Podstawowa zasada: im bardziej stromy stok, tym niebezpieczniej. Stoki zagrożone zejściem lawin leżą w cieniu (ekspozycja północna), w pobliżu grzebienia i leży na nich śnieg naniesiony przez wiatr.

  • CZŁOWIEK

Większość desek śnieżnych wywoływanych jest przez narciarzy. Tak więc ryzyko zejścia lawiny zależy w pierwszej kolejności od naszego zachowania się w górach!

Freerider allein im Schnee

WIEDZA O LAWINACH

LAWINOWE KNOW HOW Prawdopodobieństwo wystąpienia lawin zależy od stopnia nachylenia stoku oraz stopnia zagrożenia lawinowego. Im stopień niższy, tym zbocza po których chcemy zjeżdżać mogą być bardziej strome. I na odwrót: im wyższy stopień zagrożenia lawinowego, tym bardziej płaskie powinny być wybrane do zjazdu zbocza. Określanie ryzyka wymaga doświadczenia i wykształcenia w tym zakresie. Rzetelną wiedzę w solidnej formie zdobyć można na obozach SAAC Camps oraz u państwowych przewodników górskich i narciarskich. Tyrolski Serwis Ostrzegania Lawinowego każdego zimowego dnia o godz. 7:30 szacuje stopień zagrożenia lawinowego na podstawie pięciostopniowej skali. Dla lodowca  Stubai obserwowane są przede wszystkim regiony południowych Alp Ötztalskich i Stubajskich. Czytając raport lawinowy ważne jest, aby nie patrzeć tylko na stopień zagrożenia lecz przeczytać szczegółowy opis. AKTUALNY RAPORT LAWINOWY Aktualne informacje ze stacji pomiarowej Eissee południowych Alp Ötztalskich i Stubajskich: Tyrolski Serwis Ostrzegania Lawinowego

RYZYKO WYSTĄPIENIA LAWIN

SZACUJ NA PODSTAWIE AKTUALNEGO STOPNIA ZAGROŻENIA I NACHYLENIA STOKU

Różne rodzaje stoków o nachyleniu powyżej 30° oznaczone są na mapie Powder Department na kolorowo i mogą być oszacowane w terenie. Znaczące w ocenie jest najbardziej strome miejsce danego stoku (ok. 20 x 20 m). Łącząc te czynniki, można na podstawie grafiki poniżej oszacować ryzyko zejścia lawiny:

Regionale Gefahrenstufe gemäß Lawinenlagebericht | Freeride Safety Stubaier Gletscher

EUROPEJSKA SKALA ZAGROŻENIA LAWINOWEGO

 

Wyjaśnienie europejskiej skali zagrożenia lawinowego

Geringe Lawinenwarnstufe | Freeride Safety Stubaier Gletscher

1 STOPIEŃ ZAGROŻENIA LAWINOWEGO – NIEWIELKI

Stabilność pokrywy śnieżnej: pokrywa śnieżna jest mocna i stabilna. Prawdopodobieństwo wywołania lawiny: wywołanie lawiny możliwe jest ogólnie tylko przy dużym dodatkowym obciążeniu** w pojedynczych miejscach, na bardzo stromych stokach. Możliwe jest spontaniczne obsunięcie się śniegu i małe lawiny. Skutki dla komunikacji/rekomendacje: brak zagrożenia. Skutki dla osób znajdujących się poza terenem bezpiecznym/rekomendacje: ogólnie bezpieczne warunki.

Mäßige Lawinengefahrenstufe | Freeride Safety Stubaier Gletscher

2 STOPIEŃ ZAGROŻENIA LAWINOWEGO- UMIARKOWANY

Stabilność pokrywy śnieżnej: pokrywa śnieżna jest tylko na niektórych stromych stokach* umiarkowanie mocna, poza tym pozostaje stabilna. Prawdopodobieństwo wywołania lawiny: wywołanie lawiny występuje w szczególności przy dużym dodatkowym obciążeniu**, przede wszystkim na określonych stromych zboczach. Duże, spontaniczne zejścia lawin nie występują. Skutki dla komunikacji/rekomendacje: bardzo małe zagrożenie ze strony spontanicznego zejścia lawin. Skutki dla osób znajdujących się poza terenem bezpiecznym/rekomendacje: w większości dogodne warunki. Ostrożny wybór drogi, zwłaszcza na stromych zboczach o danej ekspozycji i wysokości.

Erhebliche Lawinengefahr - Stufe 3 | Freeride Safety Stubaier Gletscher

3 STOPIEŃ ZAGROŻENIA LAWINOWEGO- ZNACZNY

Pokrywa śnieżna na wielu stromych zboczach* jest w umiarkowanym do słabego stopnia utwardzona. Zejście lawin jest możliwe już przy niewielkim dodatkowym obciążeniu**, przede wszystkim na podanych stromych stokach. W niektórych przypadkach możliwe są spontaniczne zejścia średnich lawin oraz pojedyncze zejścia dużych. Skutki dla komunikacji: wyeksponowane miejsca częściowo zagrożone. Polecamy zachowanie tam środków bezpieczeństwa. Skutki dla osób znajdujących się poza terenem bezpiecznym: częściowo niekorzystne warunki. Wymagane doświadczenie znajomości oceny lawin. Jeśli możliwe, zalecane jest unikanie stromych stoków o danej ekspozycji oraz terenów położonych wysoko.

Grosse Lawinengefahr - Stufe 4 | Freeride Safety Stubaier Gletscher

4 STOPIEŃ ZAGROŻENIA LAWINOWEGO- DUŻY

Pokrywa śnieżna jest na większości stromych stoków (1) słabo utwardzona. Zejście lawin jest prawdopodobne już przy niewielkim dodatkowym obciążeniu (2) na licznych stromych stokach. Spodziewać się można spontanicznego zejścia wielu średnich oraz dużych lawin. Skutki dla komunikacji: wyeksponowane części w większości zagrożone. Polecamy zachowanie tam środków bezpieczeństwa. Skutki dla osób znajdujących się poza terenem bezpiecznym: niekorzystne warunki. Wymagane duże doświadczenie znajomości oceny lawin. Uwaga na ograniczenia na umiarkowanie stromym terenie/ należy obserwować tor zejścia lawin.

Große Lawinengefahr - Stufe 5 | Freeride Safety Stubaier Gletscher

5 STOPIEŃ ZAGROŻENIA LAWINOWEGO- BARDZO DUŻY

Pokrywa śnieżna jest ogólnie słaba i niestabilna. Prawdopodobieństwo wywołania lawiny: spodziewać się można spontanicznego zejścia wielu dużych oraz bardzo dużych lawin, również w umiarkowanie stromym terenie. Skutki dla komunikacji/rekomendacje: silne zagrożenie. Zachowaj duże środki ostrożności. Skutki dla osób znajdujących się poza terenem bezpiecznym/rekomendacje: bardzo niekorzystne warunki. Zalecamy rezygnację z jazdy.

* W raporcie lawinowym opis szczegółowy (np. wysokość, ekspozycja, ukształtowanie terenu)

** Dodatkowe obciążenie: -duże : np. dwoje lub więcej narciarzy/snowboardzistów poruszających się bez odpowiednich odstępów, ratrak, wysadzanie lawin; niewielkie: np. pojedynczy narciarz

  • spontaniczne: bez udziału człowieka
  • ekspozycja: strona świata, w którą zwrócony jest stok
  • wyeksponowany: narażony na niebezpieczeństwo
  • umiarkowanie stromy teren: stoki o nachyleniu mniejszym niż 30°
  • stromy stok: stok o nachyleniu większym niż 30°
  • ekstremalnie stromy teren: szczególnie niekorzystne zbocza odnośnie nachylenia (nachylenie większe niż ok. 40°), forma terenu, bliskość grzebienia

EUROPEJSKA SKALA ZAGROŻEŃ LAWINOWYCH DO ŚCIĄGNIĘCIA JAKO PDF

bilety narciarskie
kupować online

bilety narciarskie
×

Intersport rent

do sklepu
×

szukaj & rezerwuj