OCHRONA LODOWCA W OŚRODKU NARCIARSKIM

WŁÓKNINA ZOSTAŁA PONOWNIE ROZWINIĘTA

SUKCESY OCHRONY LODOWCA

Nie ma znaczenia skąd wynikają przyczyny topnienia lodowca – czy dzieje się to wskutek naturalnych procesów czy też wskutek działalności człowieka i wynikających z niej drastycznie przyspieszonych zmian klimatu – lodowce potrzebują ochrony a my potrzebujemy naszych lodowców. Lodowiec Stubai jest tego wspaniałym przykładem, ponieważ jako jeden z pierwszych skorzystał z pionierskich metod aktywnej ochrony. W pierwszych latach trzeciego tysiąclecia naukowcy i praktycy poszukiwali sposobów powstrzymania topnienia lodowców w newralgicznych punktach lub przynajmniej spowolnienia tego procesu. Obserwując "lodowe stoły", czyli kamienne półki, które w słoneczne dni chronią lodowe bloki przed promieniami słonecznymi,  wpadli na pomysł, by zasłonić pokrywę śnieżną warstwą włókniny.

TAK WAŻNE SĄ DLA NAS LODOWCE

Metody ochrony lodowca są przede wszystkim bardzo kosztowne, wymagają zaangażowania wielu osób i są czasochłonne. Wiosną na Lodowcu Stubai na powierzchni dziesięciu hektarów rozłożono pokrywę i zabezpieczono ją workami z piaskiem.  Specjalnie zaprojektowana maszyna służyła rozwijania i rozkładania włókniny. Do pokrycia lodowca włókniną zaangażowano wiosną ośmiu współpracowników i dwa ratraki na miesiąc, zwinięcie jej jesienią zajęło trzy tygodnie. Biała włóknina ma grubość około dwóch milimetrów, jest odporna na rozdarcie i warunki atmosferyczne i pozwala na oszczędność - może być wykorzystywana przez trzy a nawet cztery sezony. Wymaga jednak dodatkowych inwestycji - przede wszystkim do jej przechowywania potrzebna jest oddzielna hala.

Podsumowując, ochrona lodowca pochłania kilkaset tysięcy euro rocznie. Środki te pokrywane są w całości przez wyciągi na lodowcu. Inwestycje i wysiłki są uzasadnione, dzięki nim przyszłość lodowca i ośrodka narciarskiego są zabezpieczone.

Więcej informacji na temat ochrony Lodowca Stubai w naszym magazynie Stubaier Gletscher Magazin Ausgabe April 2014

bilety narciarskie
kupować online

bilety narciarskie
×

Intersport rent

do sklepu
×

szukaj & rezerwuj