Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STUBAIER GLETSCHER
Zakoupením skipasu uzavíráte přepravní smlouvu se společností WINTERSPORT TIROL AG & CO STUBAIER BERGBAHNEN KG (dále jen Stubaiský ledovec).
Podmínky, tarifní podmínky, oficiálně schválené přepravní podmínky a pravidla chování FIS tvoří základ přepravní smlouvy se Stubaiským ledovcem.

Ledovec Stubai provozuje příslušné výstupové pomůcky, sjezdovky, lyžařské trasy a zábavné sjezdovky (dále společně jen „zařízení“) nezávisle a právně samostatně.
Nákup lyžařského pasu (= jakákoli karta jakéhokoli druhu, která opravňuje držitele k použití výstupové pomůcky) pro vleky na ledovci Stubai opravňuje kupujícího k používání vleků, které jsou v nabídce Stubaiského ledovce.

1. Poskytování služeb

Poskytování služeb může být dočasně nebo částečně omezeno z důvodu technických poruch, vlivů počasí (např. příliš mnoho / příliš málo sněhu, vánice, bouřka, silný déšť atd.) Dále rizika lavin, vyšší moci nebo z důvodu jiných provozních okolností nebo uzávěry nařízené vládou. Z důvodu určitých povětrnostních a provozních podmínek nebo vládních nařízení může dojít k omezení prodeje a / nebo přepravy. Mimo sezónu lze každopádně očekávat menší rozsah zařízení a svahů.

2. Platnost a zneužití lyžařského pasu

Použití přepravních zařízení (lanovky a vleky) vyžaduje vlastnictví platného skipasu. Platný skipas opravňuje držitele k užívání všech provozovaných zařízení po dobu platnosti podle tarifních a přepravních podmínek a těchto Všeobecných obchodních podmínek.
Skipas je nepřenosný. Následná výměna za jiný skipas a změna doby platnosti nejsou možné. Skipasy, které nebyly zakoupeny v autorizovaných prodejních místech na ledovci Stubai, ztracené skipasy a skipasy, které byly neoprávněně získány nebo použity, budou blokovány. Skipasy se vydávají pouze na karty KeyCards. Záloha: 2,00 EUR. Skipasy se na vyžádání předloží personálu lanovky nebo kontrolním orgánům a v případě potřeby se předají. Pokud je přístup k datům odmítnut, bude datový nosič blokován a transport odmítnut. Vyhrazujeme si právo stíhat. Každý, kdo se nachází v kontrolní zóně s neplatným skipasem nebo bez něj, musí kromě zakoupení denního skipasu zaplatit pokutu.

3. Vrácení hodnoty skipasu

K vrácení hodnoty dochází v případě sportovní nehody. Skipas musí být okamžitě uložen v jedné z pokladen. Lékařské potvrzení od místního lékaře lze předložit do druhého dne. Dny od vydání do uložení skipasu se počítají jako dny používání. Permanentky a jednodenní lístky se nevracejí. Vrácen bude pouze skipas zraněné osoby. Při vrácení ročních skipasů nebo SMEG karet bude účtován poplatek za zpracování ve výši 15,00 EUR.

Podmínky přepravy lanovek nezajišťují vrácení nebo prodloužení skipasů, pokud lanovky nelze uvést do provozu z důvodu vyšší moci (např. bouře, lavinové nebezpečí, státem určená uzávěrka atd.).

Roční permanentka Stubaiského ledovce a Stubaiská sezónní karta včetně ledovce (SMEG)
Roční permanentka na ledovec Stubai platí od 15. září. do 14.9. následujícího roku.
Stubaiská sezónní karta včetně ledovce (SMEG) platí od 1. listopadu. do 1.5. následujícího roku. 

V případě oficiálního uzavření, uzavření hranic nebo upozornění na cestu může uživatel požádat o částečné vrácení kupní ceny roční permanentky Stubaiského ledovce nebo karty SMEG za následujících podmínek:
• Oficiální uzavření je nařízeno trvale, tj. do plánovaného konce sezóny.
• Oficiální uzavření hranic nebo cestovní varování pro celé Tyrolsko je nařízeno trvale, tzn. až do plánovaného konce sezóny.
• Pokud uživatel použil roční permanentku Stubaiského ledovce nebo kartu SMEG po dobu méně než 20 dnů lyžování, než došlo k vynucenému uzavření, uzavření hranice nebo cestovnímu varování, obdrží náhradu za každý nevyužitý lyžařský den (až do této horní hranice 20 lyžařských dnů) 1/20 (jedna dvacetina) ceny jízdenky za den lyžování.
Příklad: Uživatel si zakoupil roční lístek na ledovec Stubai za 577,00 EUR a použil ho 16 lyžařských dnů před vynuceným uzavřením, hraničním uzavřením nebo varováním před cestou, takže obdrží poměrnou náhradu za další 4 lyžařské dny po 28,85 EUR, celkem tedy 115.40, - EUR.

Tato poměrná náhrada je možná až do výše 50% nákladů za roční průkaz Stubaiského ledovce nebo karty SMEG. Například: S kupní cenou 577,00 EUR nelze provést žádnou (další) náhradu nad maximální částku 288.50,00 EUR.
• Po 20 a více dní lyžování se roční permanentka Stubaiského ledovce nebo karta SMEG považuje za „použitou“ a poměrnou náhradu již nelze provést.

Žádosti o vrácení peněz lze podat písemně na: [email protected] do 4 týdnů od konce data vydání. Po uplynutí této lhůty již nelze nárok uplatnit a nárok tak zaniká (nárok na poměrné vrácení peněz).

Odpovědnost za dodržování oficiálně předepsaných opatření Covid nebo jiných ochranných opatření proti pandemii nese zákazník. Pokud zákazník nedodrží oficiálně předepsaná opatření, přeprava nemůže a nesmí probíhat. Pokud k odepření nástupu do lanovky dojde z tohoto důvodu, nepředstavuje to nárok na vrácení peněz.

4. Svazy nabízející skipasy

Ledovec Stubai je členem mnoha asociací (Stubaiská sezonní karta včetně (SMEG), Ski plus City Pass Stubai Innsbruck, White 5 Pass, Freizeitticket Tirol, Snowcard Tirol, Alpen Plus Gletscher Card).
Jednotlivé služby, na které tyto karty mají nárok, poskytují právně nezávislí podnikatelé. Podnikatel, který kartu prodává, jedná pouze jako zástupce ostatních podnikatelů. Pouze příslušný podnikatel je proto povinen poskytovat jednotlivé služby a v případě jakýchkoli incidentů zaplatit náhradu škody.

5. Přepravní podmínky

Kromě toho platí podmínky přepravy jednotlivých lanovek a vleků (zveřejněny na vlecích).
kabinkové lanovky jsou oprávněny přepravovat cestující s vybavením pro zimní sporty. Žádná přeprava letadel nebo jízdních kol není povolena.
Sedačkové lanovky jsou oprávněny přepravovat cestující se zapnutým vybavením pro zimní sporty. Jsou to: alpské lyže, monoski, snowboard, swingboard (swingbo) s vázáním, běžky, firn kluzáky, skibob s krátkými lyžemi, bockerln s krátkými lyžemi, sněhové skútry.
Vleky jsou oprávněny přepravovat cestující se zapnutým vybavením pro zimní sporty. Jsou to: skibob, monoski, snowboard, swingboard (swingbo) s vázáním, krátké lyže, běžky, speciální sportovní vybavení pro zdravotně postižené. Je vyžadována vhodná praxe. Pokud není zaručena bezpečnost speciálního zařízení, nedojde k přepravě!

6. Řízení, vstupování nebo používání blokovaných zařízení je zakázáno a trestné. Porušení může mít za následek odebrání skipasu bez výměny, jakož i odpovědnost a trestní sankce.

7. Od poslední kontrolní jízdy bezprostředně po posledním výstupu jsou sjezdovky a lyžařské trasy uzavřeny mimo jiné z důvodu nebezpečí vyplývajícího z údržbářských prací (používání rolby, lanových navijáků, sněhových fréz, odkrytí kabelů a hadic, práce na plotech a řídicích systémech atd.). Během tohoto času výluky neexistuje žádná ochrana před riziky. Pokyny zaměstnanců ledovce Stubai, které jsou uvedeny v zájmu zabránění nebezpečným situacím, musí být dodržovány bez omezení.

8. Pravidla chování na sjezdovkách FIS
Pravidla FIS platí pro každého lyžaře a snowboardistu. Každý, kdo poruší pravidla a způsobí nehodu, musí nést odpovědnost za následky vyplývající z občanského a trestního práva.

9. Trasy v Powder Department (trasy pro freeride)
Freeridové trasy popsané v Powder Department nejsou součástí toho, co naše lyžařská oblast nabízí, ale bezplatný lyžařský prostor (divočina). Proto zde nejsou prováděna žádná bezpečnostní opatření, zejména žádné kontroly ani uzavírky. Výjimečně učiněná opatření jsou zcela dobrovolná nebo dokonce přesahují naši sféru vlivu; nezakládají žádnou povinnost do budoucna. Nelze předpokládat, že podobná opatření budou učiněna i v budoucnu, ani to, že opatření, která byla učiněna a již skončila, jsou v současnosti jistá. Provozovatel lyžařského areálu nikdy nepotvrzuje, že podmínky jsou bezpečné. Stávající pomůcky pro orientaci (nebo vyhledatelné „stopy GPS“ atd.) neříkají vůbec nic o konkrétních stavu trasy a současných rizicích. Provozovatel lyžařského areálu nemá žádný vliv na to, kdo a kolik lidí bezplatný lyžařský areál využívá. Důsledkem je, že - jak je tomu obvykle v bezplatném lyžařské oblasti - Sjíždíte oblastí na vlastní odpovědnost a zcela na vlastní nebezpečí.

10. Údržba turistických a cyklistických stezek
Údržba turistických a cyklistických stezek není odpovědností společnosti WINTERSPORT TIROL AG & CO STUBAIER BERGBAHNEN KG. Odpovědnost nesou externí poskytovatelé služeb.

11. Ochrana údajů
Veškeré informace o ochraně údajů najdete na https://www.stubaier-gletscher.com/datenschutz/

12. Informace dle § 24 DSG 2000 o „Photocompare“
Poukazujeme na skutečnost, že za účelem kontroly přístupu bude při prvním průchodu turniketem vybaveným kamerou pořizována referenční fotografie držitele lístku. Tato referenční fotografie je porovnána našemi pracovníky s těmi fotografiemi, které jsou pořízeny pokaždé, když osoba projde turniketem vybaveným kamerou. Referenční fotografie budou vymazány bezprostředně po vypršení platnosti lístku na vlek, ostatní fotografie nejpozději 30 minut po příslušném turniketu. Turniket není fotografován, je však třeba počítat s náhodnými kontrolami našich pracovníků.

13. Podmínky pro používání přístupu k internetu Wi-Fi v oblasti Stubaier Bergbahnen KG
Souhlasné užívání

Použití je zdarma a je omezeno na dobu přítomnosti v oblasti Stubaier Bergbahnen KG. Stubaier Bergbahnen KG nemůže zaručit skutečnou dostupnost připojení k internetu.
Použití probíhá v souladu s technickými možnostmi. Uživatel zejména nemá právo používat Internet pro hosty Wi-Fi žádným konkrétním způsobem nebo po určitou dobu.

Jakákoli odpovědnost, zejména za záruku a náhradu škody (s výjimkou úmyslného a osobního zranění), je tímto vyloučena. Zejména nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah přístupných webových stránek nebo stažené soubory. Dále nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakýkoli virový útok prostřednictvím použití LAN pro hosty na internetu. Uživatel výslovně bere na vědomí, že internetový host LAN umožňuje pouze přístup k Internetu, ale neobsahuje žádnou antivirovou ochranu ani bránu firewall.
Vyvolávání stránek s nelegálním obsahem a distribuce nelegálního nebo zákonem chráněného obsahu je zakázáno.
Zejména je výslovně zakázáno, aby uživatel používal internetovou síť LAN pro hosty ke stahování nebo k jakékoli jiné distribuci obsahu chráněného autorskými právy.
Jakékoli nesprávné použití sítě Internet pro hosty, zejména jakékoli použití, které by mohlo mít nepříznivé právní důsledky pro třetí strany nebo Stubaier Bergbahnen KG, je zakázáno.
Pokud je Stubaier Bergbahnen KG z jakéhokoli důvodu vystaven nárokům třetích stran prostřednictvím použití Wi-Fi pro hosty na internetu, je uživatel povinen v tomto ohledu zajistit, aby byl Stubaier Bergbahnen KG neškodný a neškodný.
Dojde-li k porušení podmínek použití nebo při podezření na porušení, může být použití Internetové Wi-Fi pro hosty kdykoli bez udání důvodu zablokováno. Odpovědnost za ztrátu dat je výslovně vyloučena.

14. Výjimka z ustanovení o odpovědnosti
Provozovatel lyžařského střediska „Stubaiský ledovec“ vylučuje jakoukoli odpovědnost, ledaže by došlo k náhradě škody v důsledku úmyslné nebo hrubé nedbalosti, nezákonného či přičitatelného chování.

Stav: květen 2021

 

 

lyžařské lístky
koupit online

lyžařské lístky
×

Intersport rent

půjčovna lyží
×

Hledat & rezervovat