Všeobecné obchodní podmínky

NÁHRADA VÝDAJŮ ZA LYŽAŘSKOU PERMANENTKU

V případě sportovní nehody je třeba lyžařskou permanentku postiženého neprodleně odevzat u některé z pokladen lanovek. Lékařskou zprávu je možné předložit do následujícího dne. Jako využité dny platí dny od vystavení permanentky až po její odevzdání u pokladny na lanovky. Jednodenní permanentky nemohou být refundovány. Přepravní podmínky společností provozujících lanovky neumožňují vrácení peněz za permanentky nebo prodloužení jejich platnosti, nemohou-li být lanovky uvedeny do provozu z důvodu vyšší moci (bouře, nebezpečí lavin, vichřice). 

Lyžařské permanentky jsou nepřenosné.
Ztracené permanentky se nenahrazují.Špatné počasí, lavinové nebezpečí, nenadálý odjezd, přerušení provozu lanovky nebo uzávěra některých sjezdovek nejsou důvodem pro zpětné proplacení permanentek nebo prodloužení jejich platnosti.  Dodatečná výměna, prodloužení nebo změna doby platnosti nejsou možné.
Kontroly za turnikety
Lyžařské permanentky musejí být na žádost personálu lanovek příp. kontrolních orgánů předloženy a v případě potřeby i odevzdány. Při odmítnutí kontroly dat na permanentce může být nosič dat uzavřen. Pokud se prokáže, že host vstoupil do kontrolní zóny bez permanentky nebo s neplatnou permanentkou, musí nahradit vzniklou škodu. Neprávem použitá permanentka se jejímu držiteli okamžitě a bez náhrady odebírá. „Černí pasažéři” si musejí ihned zakoupit jednodenní permanentku a kromě toho jim hrozí dodatečná pokuta ve výši 40,00 eur.

Průkaz totožnosti
Uplatňuje-li host slevu při zakoupení permanentky (děti, mládež, senioři apod.), musí se na požádání vykázat průkazem totožnosti s fotografií, a to jak u pokladny při zakoupení permanentky, tak i u případné kontroly u vstupu na lanovky. Prosíme vás proto o pochopení, že bez platného průkazu nemůžeme poskytnout ani bezplatné lyžařské permanentky pro děti, ani příslušnou slevu.

PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO SPOJENÍ Wi-Fi  V LYŽAŘSKÉM STŘEDISKU SPOLEČNOSTI STUBAIER BERGBAHNEN KG

smluvní podmínky

  • Využití služeb je bezplatné a je omezeno na délku pobytu v lyžařském středisku společnosti Stubaier Bergbahnen Kg. Společnost Stubaier Bergbahnen Kg proto nepřebírá zodpovědnost za dostupnost internetového spojení. 
  • Využití závisí na technických možnostech. Obzvláště nemá user právo využívat Internet Guest-LAN na určitou dobu nebo za nějakým určitým účelem. 
  • .Tímto se vylučuje jakékoli ručení, obzvláště za záruku nebo náhradu škody (vyjímkou je úmysl a ublížení na zdraví). Obzvláště se vylučuje ručení za obsah zvolených internetových stránek či stáhnutých dat. Dále se vylučuje ručení za případné virové ohrožení či nákazu při použití internetu Guest-LAN
  • User bere na vědomí, že spojení Internet Guest-LAN umožní pouze přítup k internetu, neobsahuje ale virovou ochranu či Firewall.
  • Je zakázáno vyhledávat stránky s protiprávním obsahem a šíření protiprávních nebo právem chráněných obsahů. 
  • Výslovně je uživateli zakázáno využití  Internet Guest-LAN ke stáhnutí obsahů chráněných autorským právem. 
  • Jakékoli protiprávní využití internetového spojení Internet Guest-LAN, obzvláště znamenalo-by právní nevýhodu pro společnost Stubaier Bergbahnen Kgje zakázáno.
  • Uživatel se zavazuje za převzetí náhrady škody a plnění žalobních nároků v případě, že by vznikly nároky třetím osobám vůči společnosti Stubaier Bergbahnen Kg využitím služeb internetového spojení. 
  • Při porušení smluvních podmínek nebo při podezření porušení smluvních podmínek si společnost Stubaier Bergbahnen Kg vyhrazuje právo na ukončení internetového spojení Internet Guest-LAN bez udání důvodů. Ručení za ztrátu dat je výslovně vyloučeno. 

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Respektujte prosím smluvní podmínky jednotlivých lanovek a vleků, které jsou formou vývěsky umístěné u jednotlivých zařízení.
Kabinkové lanovky jsou oprávněny k přepravě osob a sportovního náčiní. Nepřepravují se zařízení pro létání ani jízdní kola.
Sedačkové lanovky jsou oprávněny k přepravě osob s lyžemi, snowboardy a dalším sportovním náčiním na nohou.Pod pojmem „další sportovní náčiní” se rozumí monoski, swingboard s vázáním, běžecké lyže, klouzadla na firmu, skiboby s krátkými lyžemi, sněhové skútry apod.
Vleky jsou oprávněny k přepravě osob s lyžemi, snowboardy a dalším sportovním náčiním na nohou. Patří mezi ně: skibob, monoski, swingboard s vázáním, různé typy krátkých lyží, běžecké lyže, speciální náčiní pro postižené. Základním předpokladem je zvládnutí techniky výjezdu na vleku.Pokud přeprava se speciálním náčiním nezaručuje absolutní bezpečnost, není možné se na daném typu zařízení přepravovat.

Sdružení kart

Zakoupením lyžařské permanentky uzavíráte smlouvu o přepravě se společnostmi WINTERSPORT TIROL AG & CO STUBAIER BERGBAHNEN KG.
Jednotlivé služby, ke kterým tato permanentka opravňuje, budou vykonány právně nezávislými podnikateli. Podnikatel, který permanentku prodává, jedná pouze jako zástupce ostatních podnikatelů. Z tohoto důvodu je jen konkrétní podnikatel povinen vykonat jednotlivé služby nebo nahradit škodu u incidentů nejrůznějšího druhu.

TRASY OBLASTI POWDER DEPARTMENT (FREERIDOVÉ TRASY)

Freeridové trasy popsané v rámci oblasti Powder Department nejsou součástí nabídky našeho lyžařského střediska, ale část volného lyžařského terénu (divočina). A proto tam nejsou přijímána žádná bezpečnostní opatření, zvláště žádné kontroly ani uzávěry. Ve výjimečných případech přesto uskutečněná opatření jsou zcela dobrovolná nebo se dokonce nacházejí mimo náš rozsah působnosti; neodůvodňují a nevedou k žádným povinnostem v budoucnosti tak, že se nelze spolehnout na to, že příště dojde ke srovnatelným opatřením, nebo že ve chvíli, kdy přijatá opatření byla ukončena, lze vycházet z toho, že se aktuálně jedná o bezpečný stav. Provozovatel lyžařského střediska naopak nikdy neuzná, že vychází z bezpečných podmínek. Stávající orientační pomůcky (nebo gps tracky ke stažení apod.) nevypovídají nic o konkrétní sjízdnosti nebo o aktuálních nebezpečích. Provozovatel lyžařského střediska nemá žádný vliv na to, jaké a kolik osob se pohybuje ve volném lyžařském terénu mimo zajištěné sjezdovky. Proto se zde - stejně jako obecně ve volném lyžařském terénu - nacházíte výhradně na vlastní odpovědnost a zcela na vlastní riziko.

KEYCARD

Lyžařské permanentky se vydávají výhradně v podobě KeyCard (magnetická karta přenášející data). Vratná kauce: 2,00 eura. Vrácení nepoškožené a funkční KeyCard je možné na všech pro tento účel vyhrazených místech.
Upozornění: KeyCard se kontroluje a zaznamenává pokaždé, když projdete turniketem. Prosím, vezměte si jen tu permanentku, která platí v den, kdy ji budete v lyžařské oblasti skutečně využívat.

ROČNÍ PERMANENTKY

Platnost jeden rok od data vystavení. Ceny a obsah služeb dostanete na vyžádání na našich pokladnách.

UDRŽOVÁNÍ TURISTICKÝCH TRAS A CYKLOTRAS

Udržování turistických tras a cyklotras se nenachází v oblasti odpovědnosti společnosti WINTERSPORT TIROL AG & CO STUBAIER BERGBAHNEN KG. Odpovědnost nese externí poskytovatel služeb.

Klauzule o zřeknutí se odpovědnosti
Provozovatel lyžařského střediska "Stubaiský ledovec" se zříká jakékoli odpovědnosti, ledaže/s výjimkou že ke škodě způsobilé k náhradě došlo způsobem úmyslného nebo protiprávního a jím příslušného jednání či z hrubé nedbalosti.

Information as per § 24 Data Protection Act 2000 on „Photocompare“

Please note that, for access control purposes, a reference photo is taken with a camera at the turnstile when the ski lift card holder passes through for the first time.  This reference photo is used by the ski lift staff for comparison purposes with any further photos taken at any turnstile equipped with a camera when the card holder passes through. 

The reference photo is deleted as soon as the validity of the card runs out, any other photos 30 minutes at the latest after the card holder passes through any of the other turnstiles.

It should be made clear that it is possible to produce lift cards that are technically configured in such a way that no photo is taken when passing through the turnstile.  In this case, spot checks are carried out by the lift staff.

Smluvní podmínky

Skiticket
online kaufen

lyžařské lístky
×

Intersport rent

půjčovna lyží
×

Hledat & rezervovat