POZOR

Při jízdě ve freeridové oblasti Powder Department opouštíš teritorium zajištěných sjezdovek! Trasy NEJSOU upravované, NEJSOU chráněné před lavinami (a jinými alpskými riziky) a NEJSOU kontrolované. Trasy v oblasti Powder Department nejsou označované (na rozdíl od sjezdovek) jako zavřené nebo "otevřené".

Jednáš výhradně na vlastní odpovědnost a pohybuješ se mimo rozsah odpovědnosti společnosti, která provozuje lanovky a nabízí ti pouze otevřené, upravované sjezdovky a lyžařské trasy. Společnost odmítá jakoukoli odpovědnost.

Sjezd freeridových tras by měl probíhat pouze za doprovodu státně certifikovaného horského a lyžařského průvodce.

A freeride skier enjoying the panoramic view on a freeride run in the Stubai Valley

RIZIKOVÝ MANAGEMENT

FREERIDE-WHITE RIZIKO Snižování lavinového rizika nezačíná, když opustíte zabezpečený lyžařský areál, ale již ráno doma! Už při pečlivém čtení aktuální zprávy o lavinové situaci můžete vyvodit první závěry: Co je dnes zásadně odpovědné a co ne? "Emergency App Bergrettung Tirol" řídícího střediska Tyrolsko byla vyvinuta speciálně pro nouzové situace v alpské oblasti. V akutní nouzové situaci vám umožní pouhým stisknutím tlačítka přenést vaši polohu (přes GPS souřadnice) do tyrolského dispečinku a zároveň s nimi navázat telefonické spojení. V důsledku toho jsou potřební záchranáři upozorněni a vysláni tyrolským státním dispečinkem. STÁHNĚTE SI APLIKACI NOUZOVÉ SITUACE V OBCHODĚ APP STORE (iPhone) STAŽTE SI NOUZOVOU APLIKACI PROSTŘEDNICTVÍM GOOGLE-PLAY (Android)

DOWNLOAD (EMERGENCY APP)

Freerider zieht in einem breiten Gelände die erste Line am Stubaier Gletscher

VÝCVIKOVÝ AREÁL

Zacházení s lavinovým vyhledávačem je nutné nacvičovat průběžně, abyste věděli, co dělat v případě nehody. Cvičební stanice ORTOVOX je kompaktní areál pro nácvik vyhledávání zasypaných předmětů pomocí lavinového vysílače a lavinové sondy. Použití ​​vlastního lavinového vyhledávače je možné denně a zdarma. Pomocí lavinového vyhledávače, lopatek a sond lze cvičit ve spolupráci s ORTOVOX na horské stanici Gamsgarten. Na vyžádání za pomoci uvedených horských a lyžařských vůdců.

Zwei Freerider stehen vor der Powder Department Tafel und planen ihre Runs

FREERIDE CHECKPOINT

Aby bylo riziko sjezdu mimo sjezdovku lépe vyčíslitelné, hraje důležitou roli téma bezpečnosti. Jako první kontaktní místo pro získávání informací slouží freeride checkpoint na horských stanicích Eisgrat a Gamsgarten. Na velké informační tabuli jsou k dispozici popisy tras, počasí, sněhová a lavinová hlášení, expozice svahu, kontrola lavinovým vysílačem atd. Veškeré bezpečnostní vybavení (lavinový vysílač, sonda, lopata a mobilní telefon) je nutné mít s sebou při každé vyjížďce do prašanu. Cokoliv chybí (včetně helmy a batohu) si můžete zapůjčit v Intersport Shopu Eisgrat přímo v horní stanici. Všem, kteří nejsou zdatní v alpských nebezpečích a lavinových znalostech, doporučujeme jezdit po trasách v otevřeném nezabezpečeném lyžařském areálu se státním certifikovaným freeridovým průvodcem.

KONTAKT NA HORSKÉ A LYŽAŘSKÉ PRŮVODCE

STUBAI ALPIN - Die Neustifter Schilehrer und Bergführer
Dorf 5
6167 Neustift
Österreich

POZOR

Fascinující krása velehor s sebou nese i nebezpečí: ledovcové trhliny, laviny, sněhové bouře, náhlý vznik mlhy, ale také silné sluneční záření. Mimo značené a otevřené sjezdovky jsi za svou bezpečnost odpovědný jen ty sám! Vydáváš se do vysokoalpského, ledovcového terénu, kde hrozí nebezpečí lavin. A proto je nezbytně nutné disponovat odpovídající výstrojí a znalostmi alpských rizik! Vyhledej si před výjezdem do volného terénu informace o aktuální lavinové situaci.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRAVIDLA

  • Nový sníh nebo déšť vede vždy ke zvýšení lavinového nebezpečí.
  • První hezký den po sněžení je obzvlášť náchylný na nehody!
  • Čerstvě navátý hluboký sníh lze dostat snadno do pohybu.
  • Rychlé, markantní oteplení a/nebo silný sluneční svit zvyšuje lavinové nebezpečí.
  • Špatná viditelnost (mlha) ztěžuje nejenom orientaci, ale i posouzení lavinového nebezpečí.

PŘED FREERIDOVÝM VÝLETEM SI DÁVEJTE POZOR NA NÁSLEDUJÍCÍ SKUTEČNOSTI:

  • Informace o lavinovém nebezpečí (viz lavinové zpravodajství)
  • Prověřit rizikové faktory a pokud lze, tak odstranit
  • Zkontroluj vybavení pro nouzové situace (lavinový vyhledávač, lopata, sonda, mobilní telefon, ...)
  • Základní znalosti alpských rizik a chování v případě nouzeJestliže nemáš dostatek znalostí o alpských nebezpečích a lavinách, absolvuj bezpodmínečně trénink u profesionálů (např. státně certifikovaný horský a lyžařský průvodce), než se vydáš sám do volného terénu.

Pokud toho o alpských nebezpečích a lavinách dostatečně nevíte, určitě se před tím, než vyrazíte sami do terénu, poradte s profesionálem (např. státem certifikovaným horským a lyžařským průvodcem).

Ein Snowboarder sprayt den Tiefschnee bei einer Kurve in die Luft

FAKTORY VZNIKU LAVIN

Lavinové nebezpečí je dáno souhrou podmínek, terénu a lidí.

++ PODMÍNKY

Nebezpečí se zvyšuje s intenzitou sněžení a silným větrem. Tato kombinace vytváří záludné nahromadění sněhových závějí, které lze rozpoznat podle odfouknutých horských hřebenů a větrných štěrbin. Rychlé a výrazné oteplení také vede ke zvýšení lavinového rizika, k čemuž může často dojít i v průběhu dne, zejména na jaře. Jasnými varovnými signály, které upozorňují na zvýšené nebezpečí, jsou čerstvé laviny, tupé „bum“ zvuky a praskliny ve sněhové pokrývce.

++ TERÉN

Laviny jsou možné od sklonu cca 30°. Základní pravidlo: čím strmější svah, tím je nebezpečnější. Typické lavinové svahy jsou na stinné straně (tj. odkryté na severní straně), blízko hřebene a vyplněné sněhovými závějemi.

++ LIDÉ

Většinu deskových lavin (= klasické zimní sportovní laviny) spouští lyžař sám. Je tedy především na vašem vlastním chování, zda se riziko spuštění laviny zvýší nebo sníží!

++ Nebezpečí se zvyšuje s intenzitou sněžení a silným větrem. Tato kombinace vede ke vzniku záludných sněhových závějí, které lze rozpoznat podle odfouknutých hřebenů, říms a větrných smrští. Rychlé a výrazné oteplení vede také ke zvýšení lavinového nebezpečí, které se může často vyskytnout v průběhu dne, zejména na jaře. Jasnými varovnými signály, které ukazují na zvýšené nebezpečí, jsou čerstvé laviny, tupé zvuky "bum" a trhliny ve sněhové pokrývce.

++ SNÍŽENÍ LAVIN Laviny jsou možné od úhlu sklonu svahu přibližně 30°. Základní pravidlo: Čím je svah strmější, tím je nebezpečnější. Typické lavinové svahy jsou na zastíněné straně (tj. exponované na severní straně), v blízkosti hřebene a plné ujetého sněhu.

++ LAVINA Většinu lavin ze sněhových desek (= klasická lavina zimních sportů) spouští sám lyžař. Záleží tedy především na vlastním chování, zda riziko spuštění laviny zvýší, nebo sníží!

Zwei Freerider stehen mit ihren Ski in der Hand auf einer Anhöhe und genießen die Aussicht

POSOUZENÍ LAVINOVÉHO NEBEZPEČÍ

Pravděpodobnost uvolnění laviny závisí na sklonu svahu a stupni nebezpečí. Čím nižší je stupeň lavinového nebezpečí, tím prudší svahy je možné sjíždět za neměnného rizika a opačně: čím vyšší je stupeň lavinového nebezpečí, tím mírnější sklon by měly mít vybrané svahy.
Posouzení lavinového nebezpečí vyžaduje zkušenosti a výcvik! Lavinové kempy SAAC Camps příp. lavinové kurzy pod vedením státně certifikovaných horských a lyžařských průvodců vám zprostředkují to správné know-how. 

Lavinová výstražná služba Tyrolsko posuzuje v zimě každý den od 07.30 hodin lavinové nebezpečí podle pětidílné evropské stupnice lavinového nebezpečí. Pro Stubaiský ledovec je třeba blíže sledovat především  LWD Region südliche Ötztaler und Stubaier Alpen. U lavinové předpovědi je důležité si pozorně všímat podrobného popisu lavinové situace. Přečíst si zběžně uvedené lavinové nebezpečí nestačí!

AKTUÁLNÍ ZPRÁVA O LAVINOVÉM SITUACI

Aktuální informace z měřicí stanice Eissee Regionsauswahl südl. Ötztaler und Stubaier Alpen: 

Lawinenwarndienst Tirol

AKTUÁLNÍ LAVINOVÁ PŘEDPOVĚĎ

Aktuální informace z MĚŘÍCÍ STANICE EISSEE regionu R8: měřící stanice Eissee

POSOUDIT LAVINOVÉ RIZIKO S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ A SKLON SVAHU

Různé sklony svahů prudší než 30° jsou na oboustrané mapě barevně označeny příp. je lze v terénu měřit. Směrodatné pro zde uvedené hodnocení je nejstrmější místo (přibližně 20x20m). Vezmete-li všechny tyto faktory v potaz, můžete na základě této grafiky zhodnotit riziko:

EVROPSKÁ STUPNICE LAVINOVÉHO NEBEZPEČÍ

Výklad evropské stupnice lavinového nebezpečí

Lawinenwarnstufe 1
1. STUPEŇ NEBEZPEČÍ - NÍZKÉ
Stabilita sněhové pokrývky
Sněhová pokrývka je celkem dobře zpevněná a stabilní.
Pravděpodobnost uvolnění laviny
Sesuv lavin je všeobecně možný pouze při velkém dodatečném zatížení na ojedinělých místech v extrémně strmých svazích. Může dojít pouze k výskytu splazů a lavin malého rozsahu. Důsledky pro dopravní cesty / doporučení
Žádné ohrožení.
Důsledky pro osoby mimo zajištěné zóny / doporučení
Všeobecně bezpečné podmínky.
Lawinenwarnstufe 2
2. STUPEŇ NEBEZPEČÍ - MÍRNÉ
Stabilita sněhové pokrývky
Sněhová pokrývka je na několika strmých svazích jen mírně zpevněná, jinak vcelku dobře zpevněná.
Pravděpodobnost uvolnění laviny
Sesuv lavin je možný zejména při velkém dodatečném zatížení, především na strmých svazích. Výskyt samovolných lavin velkého rozsahu se neočekává.
Důsledky pro dopravní cesty / doporučení
Téměř žádné ohrožení s ohledem na samovolné laviny.
Důsledky pro osoby mimo zajištěné zóny / doporučení
Převážně příznivé podmínky. Opatrný výběr tras, především na strmých svazích uvedené expozice a nadmořské výšky.
Lawinenwarnstufe 3
3. STUPEŇ NEBEZPEČÍ - ZNAČNÉ
Stabilita sněhové pokrývky
Sněhová pokrývka je na mnoha strmých svazích jen mírně až slabě zpevněná.
Pravděpodobnost uvolnění laviny
Sesuv lavin je možný již při malém dodatečném zatížení především na strmých svazích. Možnost výskytu několika samovolných lavin středního rozsahu, ojediněle i velkého rozsahu.
Důsledky pro dopravní cesty / doporučení Exponované části v ojedinělých případech ohroženy. Na těchto místech jsou částečně doporučeny bezpečnostní opatření.
Důsledky pro osoby mimo zajištěné zóny / doporučení
Částečně nepříznivé podmínky. Zkušenosti v posouzení lavinového nebezpečí jsou nezbytné. Vyhýbat se pokud možno strmým svahům uvedené expozice a nadmořské výšky.
Lawinenwarnstufe 4
4. STUPEŇ NEBEZPEČÍ - VYSOKÉ
Stabilita sněhové pokrývky
Sněhová pokrývka je na většině strmých svahů slabě zpevněná.
Pravděpodobnost uvolnění laviny
Sesuv laviny je velmi pravděpodobný již při malém dodatečném zatížení a na velkém množství strmých svahů. Předpokládá se výskyt samovolných lavin středně velkého i velkého rozsahu.
Důsledky pro dopravní cesty / doporučení Exponované části ve většině případů ohroženy. Na těchto místech jsou doporučeny bezpečnostní opatření.
Důsledky pro osoby mimo zajištěné zóny / doporučení
Nepříznivé podmínky. Značné zkušenosti v posouzení lavinového nebezpečí jsou nezbytné. Omezení na méně strmé svahy / dbát na únikové oblasti z lavin.
Lawinenwarnstufe 5
5. STUPEŇ NEBEZPEČÍ - VELMI VYSOKÉ
Stabilita sněhové pokrývky
Sněhová pokrývka je celkově slabě zpevněná a rozsáhle nestabilní.
Pravděpodobnost uvolnění laviny
Dochází k četným sesuvům samovolných lavin velkých rozsahů, a to i na mírně strmých svazích.
Důsledky pro dopravní cesty / doporučení
Akutní nebezpečí. Rozsáhlá bezpečnostní opatření.
Důsledky pro osoby mimo zajištěné zóny / doporučení
Velmi nepříznivé podmínky. Doporučuje se neopouštět zajištěná obydlí.

* Im Lawinenlagebericht im Allgemeinen näher beschrieben (z. B. Höhenlage, Exposition, Geländeform)
** Zusatzbelastung: - groß: z. B. zwei oder mehrere Skifahrer/Snowboarder etc. ohne Entlastungsabstände; Pistenfahrzeug; Lawinensprengung- gering: z. B. einzelner Schneesportler, Schneeschuhgeher
++ spontan: ohne menschliches Dazutun
++ Exposition: Himmelsrichtung, in die ein Hang abfällt
++ exponiert: besonders der Gefahr ausgesetzt
++ mäßig steiles Gelände: Hänge flacher als rund 30°
++ Steilhänge: Hänge steiler als rund 30°
++ extremes Steilgelände: besonders ungünstige Hänge bezüglich Neigung (steiler als etwa 40°), Geländeform, Kammnähe und Bodenrauigkeit

EUROPÄISCHE LAWINENGEFAHRENSKALA ALS PDF DOWNLOADEN