UWAGA

Wjeżdżając na teren Powder Department, opuszczasz bezpieczny obszar stoków narciarskich! Trasy NIE są przygotowane, NIE są zabezpieczone przed lawinami (oraz innymi zagrożeniami alpejskimi) oraz NIE są kontrolowane. Trasy Powder Department nie są opisane (jak w przyp. stoków narciarskich) jako zamknięte lub otwarte.

Robisz wszystko na własną odpowiedzialność i poruszasz się w terenie nie objętym odpowiedzialnością kolei górskich, które oferują wyłącznie otwarte, przygotowane stoki oraz drogi narciarskie.

Po trasach freeride’owych należy poruszać się z doświadczonymi instruktorami narciarskimi i górskimi.

Freeriderka jedzie na nartach w głebokim śniegu na lodowcu Stubai

Zarządzanie ryzykiem

FREERIDE- BIAŁE RYZYKO Zapobieganie niebezpieczeństwu zejścia lawin nie rozpoczyna się w momencie opuszczenia bezpiecznego obszaru narciarskiego, lecz już rano w domu! Po przeczytaniu raportu lawinowego można wysunąć już pierwsze wnioski: co wydaje się dzisiaj w miarę odpowiedzialne, a co w ogóle nie wchodzi w rachubę? Aplikacja „Notfall App Bergrettung Tirol” centrali głównej w Tyrolu powstała specjalnie na potrzeby wypadków w obszarze alpejskim. Działa ona w ten sposób, że w sytuacji alarmowej po naciśnięciu specjalnego przycisku do centrali zostaną automatycznie przesłane dane GPS odnośnie Twojego aktualnego miejsca i jednocześnie ustanowione będzie połączenie telefoniczne. W rezultacie powiadomione i wysłane zostaną odpowiednie służby ratunkowe. ŚCIĄGNIJ NOTFALL-APP W APP STORE (iPhone) ŚCIĄGNIJ NOTFALL-APP W GOOGLE PLAY (Android)

Narciarz wytycza pierwszy ślad w głębokim śniegu podczas freeride'u na lodowcu Stubai

Trening w terenie Wiedza o lawinach

Wiedza z zakresu obsługi detektora lawinowego musi być na bieżąco odświeżana, aby w razie potrzeby wiedzieć co dokładnie robić. Stacja treningowa ORTOVOX jest idealnym miejscem do treningów poszukiwania z detektorem i sondą osób zasypanych prze lawinę. Trening z własnym sprzętem jest możliwy tutaj codziennie i nieodpłatnie. TRENING Z DETEKTOREM LAWINOWYM LVS Obsługa detektora lawinowego, sondy i łopaty jest możliwa na stacji górnej Gamsgarten dzięki kooperacji z ORTOVOX. Na życzenie organizujemy ćwiczenia z wyżej wymienionymi instruktorami górskimi i narciarskimi.

Zwei Freerider stehen vor der Powder Department Tafel und planen ihre Runs

FREERIDE CHECK POINT

Aby wykalkulować stopień ryzyka podczas poruszania się poza trasami, tematem bezpieczeństwa zajmujemy się na bieżąco. Pierwszym miejscem informacyjnym jest freeride check point na stacji górnej Eisgrat i Gamsgarten. Opis trasy, raport lawinowy, pogodowy, śnieżny, ekspozycja stoku, LVS-check i wiele więcej znajduje się na ogromnej tablicy. W przypadku każdego wyjazdu poza trasy niezbędne jest posiadanie sprzętu bezpieczeństwa (detektor, sonda, łopata oraz telefon komórkowy). To, co brakuje (również kask i plecak) można wypożyczyć w Intersporcie Eisgrat na stacji górnej. Wszystkim, którzy nie czują się pewnie z zakresu wiedzy o zagrożeniach lawinowych, polecamy wybranie się poza trasy z wyszkolonymi instruktorami freeride’u.

KONTAKT do przewodników narciarskich i górskich

STUBAI ALPIN - Die Neustifter Schilehrer und Bergführer
Dorf 5
6167 Neustift
Österreich

UWAGA

Fascynujące piękno gór wysokich niesie ze sobą jednocześnie pewne niebezpieczeństwo: szczeliny w lodowcu, lawiny, burze śnieżne, nagła mgła oraz intensywne promieniowanie słoneczne. Poza oznaczonymi trasami jesteś sam odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo! Poruszasz się w rejonie wysokogórskim, oblodzonym, zagrożonym lawinami. Odpowiedni sprzęt oraz wiedza z zakresu zagrożeń alpejskich są konieczne! Zanim wyjedziesz poza trasy, dowiedz się szczegółów o aktualnej sytuacji lawinowej.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY PODCZAS FREERIDE’U

  • Świeże opady śniegu lub deszcz zawsze zwiększają ryzyko wystąpienia lawin.
  • Pierwszy dzień po świeżym opadzie uchodzi za szczególnie zagrożony wypadkami!
  • Świeżo nawiany śnieg może się łatwo obsunąć.
  • Nagłe, znaczne ocieplenie lub/oraz silne promieniowanie słoneczne zwiększają zagrożenie wystąpienia lawin.
  • Zła widoczność (mgła) utrudnia nie tylko orientację lecz także ocenę zagrożenia wystąpienia lawin.

PRZED KAŻDYM WYJAZDEM FREERIDE’OWYM KONIECZNIE SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE KWESTIE:

  • Informacje o stopniu zagrożenia lawinowego (przeczytaj raport o sytuacji lawinowej na www.lawine.at/tirol)
  • Określ czynniki ryzyka i jeśli to możliwe, wyeliminuj je
  • Sprawdź sprzęt lawinowy (nadajnik, sondę, łopatę, telefon komórkowy,…)
  • Wiedzę o zagrożeniach alpejskich oraz zachowanie się w sytuacji awaryjnej

Jeśli nie posiadasz wystarczającej wiedzy o zagrożeniach alpejskich i lawinach, zanim na własną rękę wyruszysz poza trasy, zrób koniecznie specjalny kurs u profesjonalistów (państwowi instruktorzy górscy i narciarscy).

Snowboardowy szus w głębokim śniegu w Tyrolu

Czynniki wywołujące lawiny

Niebezpieczeństwo zejścia lawiny podyktowane jest wzajemnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych, terenu oraz ingerencji człowieka.

++ WARUNKI ATMOSFERYCZNE Niebezpieczeństwo wzrasta wraz ze wzrostem opadu śniegu i silnym wiatrem. Dzięki tej kombinacji tworzy się warstwa śniegu naniesionego, która widoczna jest na wywianych grzebieniach górskich i nawisach. Również nagłe i silne ocieplenie powoduje wzrost niebezpieczeństwa lawinowego, co jest częstym przypadkiem w miesiącach wiosennych. Jednoznacznym sygnałem alarmowym są świeże lawiny, słyszalne głuche odgłosy oraz pęknięcia w pokrywie śnieżnej.

++ TEREN  Na stokach o nachyleniu powyżej 30° możliwe są zejścia lawin. Podstawowa zasada: im bardziej stromy stok, tym niebezpieczniej. Stoki zagrożone zejściem lawin leżą w cieniu (ekspozycja północna), w pobliżu grzebienia i leży na nich śnieg naniesiony przez wiatr.

++  CZŁOWIEK  Większość lawin deskowych wywoływanych jest przez narciarzy. Tak więc ryzyko zejścia lawiny zależy w pierwszej kolejności od naszego zachowania się w górach!

Dwóch freeriderów podziwia widoki podczas freeride'u w Tyrolu

Wiedza o lawinach

LAWINOWE KNOW HOW Prawdopodobieństwo wystąpienia lawin zależy od stopnia nachylenia stoku oraz stopnia zagrożenia lawinowego. Im stopień niższy, tym zbocza po których chcemy zjeżdżać mogą być bardziej strome. I na odwrót: im wyższy stopień zagrożenia lawinowego, tym bardziej płaskie powinny być wybrane do zjazdu zbocza. Określanie ryzyka wymaga doświadczenia i wykształcenia w tym zakresie. Rzetelną wiedzę w solidnej formie zdobyć można na obozach SAAC Camps oraz u państwowych przewodników górskich i narciarskich. Tyrolski Serwis Ostrzegania Lawinowego każdego zimowego dnia o godz. 7:30 szacuje stopień zagrożenia lawinowego na podstawie pięciostopniowej skali. Dla lodowca  Stubai obserwowane są przede wszystkim regiony południowych Alp Ötztalskich i Stubajskich. Czytając raport lawinowy ważne jest, aby nie patrzeć tylko na stopień zagrożenia lecz przeczytać szczegółowy opis. 

AKTUALNY RAPORT LAWINOWY Aktualne informacje ze stacji pomiarowej Eissee południowych Alp Ötztalskich i Stubajskich: Tyrolski Serwis Ostrzegania Lawinowego

EUROPEJSKA SKALA ZAGROŻENIA LAWINOWEGO

EUROPEJSKA SKALA ZAGROŻENIA LAWINOWEGO

Lawinenwarnstufe 1
1 STOPIEŃ ZAGROŻENIA LAWINOWEGO – NIEWIELKI
Stabilność pokrywy śnieżnej: pokrywa śnieżna jest mocna i stabilna. Prawdopodobieństwo wywołania lawiny: wywołanie lawiny możliwe jest ogólnie tylko przy dużym dodatkowym obciążeniu** w pojedynczych miejscach, na bardzo stromych stokach. Możliwe jest spontaniczne obsunięcie się śniegu i małe lawiny. Skutki dla komunikacji/rekomendacje: brak zagrożenia. Skutki dla osób znajdujących się poza terenem bezpiecznym/rekomendacje: ogólnie bezpieczne warunki.
Lawinenwarnstufe 2
2 STOPIEŃ ZAGROŻENIA LAWINOWEGO - UMIARKOWANY
Stabilność pokrywy śnieżnej: pokrywa śnieżna jest tylko na niektórych stromych stokach* umiarkowanie mocna, poza tym pozostaje stabilna. Prawdopodobieństwo wywołania lawiny: wywołanie lawiny występuje w szczególności przy dużym dodatkowym obciążeniu**, przede wszystkim na określonych stromych zboczach. Duże, spontaniczne zejścia lawin nie występują. Skutki dla komunikacji/rekomendacje: bardzo małe zagrożenie ze strony spontanicznego zejścia lawin. Skutki dla osób znajdujących się poza terenem bezpiecznym/rekomendacje: w większości dogodne warunki. Ostrożny wybór drogi, zwłaszcza na stromych zboczach o danej ekspozycji i wysokości.
Lawinenwarnstufe 3
3 STOPIEŃ ZAGROŻENIA LAWINOWEGO - ZNACZNY
Pokrywa śnieżna na wielu stromych zboczach* jest w umiarkowanym do słabego stopnia utwardzona. Zejście lawin jest możliwe już przy niewielkim dodatkowym obciążeniu**, przede wszystkim na podanych stromych stokach. W niektórych przypadkach możliwe są spontaniczne zejścia średnich lawin oraz pojedyncze zejścia dużych. Skutki dla komunikacji: wyeksponowane miejsca częściowo zagrożone. Polecamy zachowanie tam środków bezpieczeństwa. Skutki dla osób znajdujących się poza terenem bezpiecznym: częściowo niekorzystne warunki. Wymagane doświadczenie znajomości oceny lawin. Jeśli możliwe, zalecane jest unikanie stromych stoków o danej ekspozycji oraz terenów położonych wysoko
Lawinenwarnstufe 4
4 STOPIEŃ ZAGROŻENIA LAWINOWEGO - WYSOKI
Pokrywa śnieżna jest na większości stromych stoków (1) słabo utwardzona. Zejście lawin jest prawdopodobne już przy niewielkim dodatkowym obciążeniu (2) na licznych stromych stokach. Spodziewać się można spontanicznego zejścia wielu średnich oraz dużych lawin. Skutki dla komunikacji: wyeksponowane części w większości zagrożone. Polecamy zachowanie tam środków bezpieczeństwa. Skutki dla osób znajdujących się poza terenem bezpiecznym: niekorzystne warunki. Wymagane duże doświadczenie znajomości oceny lawin. Uwaga na ograniczenia na umiarkowanie stromym terenie/ należy obserwować tor zejścia lawin.
Lawinenwarnstufe 5
5 STOPIEŃ ZAGROŻENIA LAWINOWEGO- BARDZO WYSOKI
Pokrywa śnieżna jest ogólnie słaba i niestabilna. Prawdopodobieństwo wywołania lawiny: spodziewać się można spontanicznego zejścia wielu dużych oraz bardzo dużych lawin, również w umiarkowanie stromym terenie. Skutki dla komunikacji/rekomendacje: silne zagrożenie. Zachowaj duże środki ostrożności. Skutki dla osób znajdujących się poza terenem bezpiecznym/rekomendacje: bardzo niekorzystne warunki. Zalecamy rezygnację z jazdy.

* W raporcie lawinowym opis szczegółowy (np. wysokość, ekspozycja, ukształtowanie terenu)
** Dodatkowe obciążenie: - duże: np. dwoje lub więcej narciarzy/snowboardzistów poruszających się bez odpowiednich odstępów, ratrak, wysadzanie lawin; niewielkie: np. pojedynczy narciarz
++ spontaniczne: bez udziału człowieka
++ ekspozycja: strona świata, w którą zwrócony jest stok
++ wyeksponowany: narażony na niebezpieczeństwo
++ umiarkowanie stromy teren: stoki o nachyleniu mniejszym niż 30°
++ stromy stok: stok o nachyleniu większym niż 30°
++ ekstremalnie stromy teren: szczególnie niekorzystne zbocza odnośnie nachylenia (nachylenie większe niż ok. 40°), forma terenu, bliskość grani