Polityka prywatności

Informacje o ochronie danych osobowych

Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane na naszej stronie internetowej i w jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo tych informacji.

Stan na: 28 sierpnia 2018

  1. Informacje ogólne o przetwarzaniu danych osobowych

Firma Wintersport Tirol AG&Co Stubaier Bergbahnen KG bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych. Wszystkie informacje, które uzyskujemy przez naszą stronę internetową są traktowane poufnie i podlegają prawu o ochronie danych osobowych (§96 Abs 3 TKG oraz Art 6 Abs 1 lit a (Zgoda) i/lub f (uzasadniony interes) wg. DSGVO oraz warunkach zawartych w poniższym dokumencie. Korzystanie z naszej strony internetowej z zasady nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Jeśli korzystanie z serwisu wymaga podania danych osobowych (np. nazwisko, adres, adres email), odbywa się dobrowolnie. Jeśli korzystacie Państwo z formularza na stronie lub wysyłacie zapytanie drogą emailową, zapisujemy Państwa dane na czas przetwarzania Państwa zapytania lub w celu uzupełnienia informacji na okres 6 miesięcy. Nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobowych dalej, bez ówczesnej Państwa zgody. Zwracamy uwagę na to, że przekazywanie danych osobowych w Internecie (np. w trakcie komunikacji drogą emailową) może wykazywać luki z bezpieczeństwie. Bezbłędna ochrona danych osobowych przed dostępem do nich osób trzecich jest w internecie niemożliwa. Ten dokument dotyczy danych, które uzyskujemy o użytkownikach korzystających z naszych serwisów internetowych i informuje w/w użytkowników o tym, w jaki sposób obchodzimy się z tymi danymi.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem oraz za naszą najlepszą wiedzą i intencją. Użytkownicy naszej strony są informowani z wyprzedzeniem o planowanym przez nas przetwarzaniu ich danych osobowych oraz o tym, w jaki sposób obchodzimy się z tymi danymi.

Użytkownicy naszych serwisów informowani są o:

  • Podmiocie odpowiedzialnym za przetwarzanie danych
  • Celu przetwarzania danych
  • Podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na niniejszej stronie internetowej jest:

Wintersport Tirol AG & CO Stubaier Bergbahnen KG
Mutterberg 2 
6167 Neustift, Österreich 
Tel. 0043 5226 8141
Fax 0043 5226 8141-150  
email: [email protected]  

Wpis do rejestru firm pod numerem: FN 23719G, numer ewidencji podatkowej: ATU 31698507 sąd: Landesgericht Innsbruck Behörde gem. ECG: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck Land, Bezirkshauptmannschaft Imst Kammerzugehörigkeit: Wirtschaftskammer, Fachverband der Seilbahnen

1.2. Państwa prawa

Dane są zbierane i przetwarzane jedynie we wcześniej ustalonych celach. Przetwarzanie danych nie odbywa się w celach innych, niż te wcześniej ustalone.

Prawo do informacji:

Macie Państwo prawo do uzyskania od nas informacji o tym, jakie dane i w jaki sposób są przez nas przetwarzane.

Prawo do korygowania danych:

Jeśli przetwarzane przez nas dane są fałszywe lub niepełne, mają Państwo prawo żądać od nas uzupełniania lub skorygowania tych danych.

Prawo do usunięcia danych:

Jeśli Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób bezprawny, możecie Państwo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych. Istnieją jednak podstawy do odroczenia usunięcia danych (np. obowiązek przechowywania danych lub inne prawnie narzucone obowiązki)

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

Jeśli zaprzeczają Państwo poprawności danych, mogą Państwo ograniczyć przetwarzanie przez nas danych na czas sprawdzenia, kiedy dane są przez nas przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, jeśli nie życzycie sobie Państwo usunięcia danych, jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych do wcześniej ustalonych celów, jeśli Państwo potrzebują tych danych w celu egzekwowania roszczeń prawnych lub jeśli złożyliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych.

Prawo do przekazania danych:

Macie Państwo prawo do wydania przez nas w czytelnej formie wszystkich danych, które nam Państwo udostępniliście, jeśli ich przetwarzanie przez nas odbywa się na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy.

Prawo do sprzeciwu:

Jeśli Państwa dane przetwarzane są w celach interesu publicznego, w celach wykonania aktów prawnych lub jeśli z naszej strony istnieje uzasadniony powód, wtedy również, jeśli istnieje ważny powód ochrony Państwa danych osobowych, złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu tych danych zgodnie z poniższym dokumentem.

Prawo do skargi:

Jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie przez nas danych osobowych jest niezgodne z prawem Austriackim lub prawem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. Macie Państwo prawo do zgłoszenia skargi przed Austriackim Urzędem Ochrony Danych Osobowych (Wickenburggasse 8, 1080 Wien, [email protected], www.dsb.gv.at) lub przed innym organem Unii Europejskiej.

Dochodzenie praw:

W sprawie dochodzenia swoich praw prosimy o kontakt na adres [email protected] 

Potwierdzenie tożsamości:

Aby chronić Państwa prawa oraz strefę prywatną mamy prawo w przypadku wątpliwości wystąpić o potwierdzenie Państwa tożsamości.

Nadużycie praw i opłata manipulacyjna:

W przypadku nieuprawnionego lub niestosownie częstego nadużycia praw zawartych w poniższym dokumencie mamy prawo pobrać stosowną opłatę manipulacyjną lub odrzucić Państwa wniosek.


Dalsze informacje:

Państwa zaufanie ma dla nas najwyższy priorytet. Z tego powodu chcemy Państwu w każdej chwili służyć informacją o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych. Jeśli macie Państwo konkretne pytania, prosimy, na które nie uzyskujecie odpowiedzi w poniższym dokumencie lub jeśli do któregoś z poniższych punktów potrzebujecie dalszych informacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym zespołem pod adresem: [email protected] Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku zapytań, zażaleń i innych uwag.

W celach przetwarzania danych osobowych mamy jako podmiot odpowiedzialny do przekazania Państwa danych następującym podmiotom:

Tourismusverband Stubai Tirol KöR
Zapytania urlopowe oraz treści na naszym blogu
Stubaitalhaus, Dorf 3
6167 Neustift, Tirol, Österreich
www.stubai.at

web-crossing GmbH
Agencja obsługująca stronę stubaier-gletscher.com 
Eduard-Bodem-Gasse 9
6020 Innsbruck, Österreich
www.web-crossing.com

Marketing Factory GmbH
Agencja doradcza SEO
Pfarrplatz 4
39042 Brixen (BZ)
https://www.marketingfactory.it/

Sartori & Thaler Marketing Services GmbH
Online Marketing dla lodowca Stubai stubaier-gletscher.com
Brixner Straße 3/3
6020 Innsbruck, Österreich
https://www.stms.at/de-DE

Z powyższymi podmiotami mamy zawartą umowę o przetwarzaniu danych osobowych.

1.3. Ochorna danych osobowych w przypadku procesu rekrutacyjnego

Podmiot odpowiedzialny zbiera i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o stanowisko pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko. Przetwarzanie danych może odbywać się drogą elektroniczną. To ma miejsce szczególnie w wypadku, jeśli kandydat na stanowisko przesłał swoje zgłoszenie drogą emailową lub przez formularz na stronie internetowej. Jeśli dojdzie do podpisania umowy o pracę między podmiotem odpowiedzialnym a kandydatem, wtedy dane osobowe kandydata zapisywane są w celu zawarcia umowy o pracę w granicach austriackiego prawa. Jeśli nie dojdzie do zawarcia stosunku o pracę między podmiotem odpowiedzialnym a kandydatem, wtedy wszystkie informacje o kandydacie zostaną usunięte z bazy danych w przeciągu 6 miesięcy od pisemnej informacji o nie udzieleniu zatrudnienia kandydatowi, jeśli na drodze do usunięcia danych kandydata nie stoi ważny interes podmiotu odpowiedzialnego. Takim wypadkiem byłby np. ustawowy termin zachowania dokumentów na podstawie prawa do równego traktowania (GIBG).

2.   Strona internetowa i pliki Cookies

2.1. Adres IP

Podczas korzystania z naszej strony internetowej automatycznie zapisujemy na naszym serwerze dane użytkownika. Do tych danych zalicza się przeglądarkę internetową, użytkowany system operacyjny, strona, z której przeszli Państwo na naszą stronę, Państwa adres IP, godzina wejścia na naszą stronę oraz inne informacje. Stubaier Gletscher przetwarza te dane anonimowo i pojedyncze dane nie mogą zostać przyporządkowane żadnej konkretnej osobie. Te dane nie są przetwarzane przez lodowiec Stubai, dopóki nie wystąpi przypadek bezprawnego użytkowania witryny internetowej.

2.2. COOKIES

Nasza strona korzysta z plików Cookies. Pliki Cookies nie powodują żadnych szkód na Państwa komputerze lub innym urządzeniu i nie zawierają wirusów. Cookies służą temu, aby optymalizować naszą ofertę, aby jak najlepiej pasowała do Państwa potrzeb. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są zapisywane na Państwa komputerze oraz w Państwa przeglądarce internetowej. Większość plików Cookies, z których korzystamy to tzw. „Session-Cookies”. Te są usuwane op wygaśnięciu sesji na naszej stronie. Inne pliki Cookies są zapisywane na Państwa urządzeniu do momentu usunięcia tych plików przez Państwa. Te pliki pomagają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę po ponownym wejściu na naszą stronę. Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby za każdym razem wyrażać zgodę na korzystanie z plików Cookies, wyrażać jedynie częściową zgodę, nie wyrażać zgody lub usuwać pliki cookies po każdym zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookies może ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej.

2.3. GOOGLE ANALYTICS

Ta strona korzysta z Google Analytics, serwisu online do analizy stron internetowych Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „Cookies”, czyli plików tekstowych, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę danych. Informacje przekazane przez pliki Cookie dostarczane są z reguły na serwer Google w USA i tam zapisane. Jeśli aktywujecie Państwo anonimowy adres IP na tej stronie internetowej, wtedy Państwa adres IP zostanie przez Google skrócony do krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie z wyjątkowych przypadkach adres IP trafia nieskrócony na serwer Google w USA i tam zostaje skrócony. Właściciel strony korzysta z usług Google w celu przetworzenia danych na niniejszej stronie internetowej, w celu tworzenia raportów o użytkowaniu strony oraz innych użytkowaniu innych usług dostępnych w naszym serwisie internetowym. Adresy IP wysyłane przez Państwa przeglądarkę do Google nie są wiązane z innymi danymi przetwarzanymi przez Google. Zapisywanie plików Cookis można dezaktywować poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Ostrzegamy, że w takim wypadku może dojść do błędów w poprawnym funkcjonowaniu naszej strony internetowej. Za pomocą poniższej wtyczki do przeglądarki można również zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google pochodzących z plików cookies, które przekazują do Google Państwa dane (np. adres IP) http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Korzystamy z narzędzi Google Analytics o rozszerzeniu „_anonymizeIp()“. W ten sposób adresy IP zostają skrócone (tzw. IP-Masking). Przyporządkowanie adresu IP do konkretnej osoby jest dzięki temu niemożliwe. Ponadto Google jest członkiem programy EU-US Privacy Shield www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Dzięki temu nawet w wyjątkowych wypadkach, kiedy dane przesyłane są do USA, dane użytkowników nadal są odpowiednio zabezpieczone.

Informacje o Google:Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001

Więcej informacji o korzystaniu z narzędzi Google:
www.google.com/analytics/terms/de.html

Więcej informacji o ochronie danych osobowych przez Google:
www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

2.4. KORZYSTANIE Z GOOGLE ADWORDS

Korzystamy z Google Adwords, aby wyświetlać Państwo nasze reklamy na stronach Google oraz w innych serwisach. Dzięki tzw. Conversion-Tracking możemy mierzyć sukces naszych kampanii. Naszym celem jest, aby wyświetlać Państwu takie treści reklamowe, które są dla Państwa interesujące oraz optymalizacja informacji na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO.

Reklama wyświetlana jest przez Google przy pomocy tzw. „Ad Servera“. Do tego wykorzystywane są pliki cookies, które zbierają informacje o poszczególnych parametrach potrzebnych do badania wyników kampanii jak np. wyświetlanie reklam, kliknięcia w reklamę itd. Jeśli kliknęliście Państwo w banner reklamowy i zostaliście przekierowani na naszą stronę internetową, wtedy Google Adwords zapisuje na Państwa komputerze plik Cookie. Te pliki tracą ważność z reguły po upływie 30 dni. Ich zadaniem nie jest identyfikowanie Państwa tożsamości. W tych plikach są najczęściej zapisywane następujące informacje: Unique Cookie-ID, ilość Ad Impressions na lokowanie (Frequency), ostatnie wyświetlenia (ważne dla Post-View-Conversions) oraz informacje o Opt-out (oznaczenia, że użytkownik nie będzie więcej otrzymywał naszych treści reklamowych).

Te pliki Cookies umożliwiają Google rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej. Kiedy użytkownik odwiedza strony internetowe klienta Adwords, a pliki Cookies na jego komputerze jeszcze nie wygasły, Google oraz klient Adwords może rozpoznać, że użytkownik kliknął w reklamę i został przekierowany na konkretną stronę internetową. Każdy klient Adwords ma przyporządkowany inny adres Cookie. Cookie nie mogą dzięki temu być śledzone przez strony klientów Adwords. My, jako podmiot odpowiedzialny za stronę nie zbieramy i nie przetwarzamy poprzez kampanie reklamowe żadnych danych osobowych. Od Google uzyskujemy jedynie statystyczne analizy danych. Na podstawie tych analiz możemy określić, które materiały reklamowe były szczególnie efektywne w kampanii. Nie uzyskujemy żadnych innych danych z kampanii reklamowych, które w jakikolwiek sposób mogłyby identyfikować użytkowników naszej strony.

Poprzez użycie konkretnych narzędzi reklamy Państwa przeglądarka internetowa buduje automatycznie połączenie z serwerami Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres oraz dalsze przetwarzanie danych przez firmę Google a poniższe informacje zebraliśmy dla Państwa według naszej najlepszej wiedzy: poprzez AdWords Conversion-Tracking Google otrzymuje informacje o tym, że korzystali Państwo z naszych stron internetowych lub że kliknęliście Państwo w nasz baner reklamowy online. Jeśli korzystacie Państwo z innych usług Google i jesteście zarejestrowanym użytkownikiem Google, wtedy Google może przyporządkować aktywności online do Państwa konta. Nawet, jeśli nie jesteście Państwo zarejestrowani lub zalogowani w serwisie Goole, istnieje możliwość że Państwa adres IP zostanie zapisany.

Ustawienia korzystania z plików Cookies można w każdym momencie zmienić, poprzez zmianę w ustawieniach przeglądarki internetowej. W takim wypadku może dojść do błędów podczas korzystania z naszych stron internetowych. Za pomocą poniższej wtyczki do przeglądarki można również zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google pochodzących z plików Cookies, które przekazują do Googla Państwa dane (np. adres IP) http://www.google.com/settings/ads/plugin

Google jest partnerem programu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych przez Google znajdzie Państwo tutaj: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
https://services.google.com/sitestats/de.html

2.5. KORZYSTANIE Z FUNKCJI RETARGETOWANIA NA STRONIE WWW.STUBAIER-GLETSCHER.COM

Reklamy wyświetlane jako „Retargeting“. Nasza strona korzysta z tzw. „Retargeting-Tag” czyli skryptów Javy, które są umieszczone w kodzie źródłowym strony. Kiedy użytkownik korzysta z naszej strony, która zawiera „Retargeting-Tag” wtedy dostawca reklamy internetowej (np. Google) umieszcza na jego komputerze plik Cookie oraz przyporządkowuje go do odpowiedniej listy retargetingowej. Ten plik Cookie służy do pozycjonowania treści reklamowych na innych stronach, odwiedzanych przez użytkownika. Różne analizy pokazują, że wyświetlanie reklamy związanej z zainteresowaniami użytkownika jest dużo bardziej skuteczne niż wyświetlanie reklam, których treści nie są powiązane z wcześniej wyświetlanymi stronami. Dostawcy reklamy internetowej (w tym Google) korzystają z plików Cookies do wyświetlania reklamy na podstawie wcześniej odwiedzanych stron w naszym serwisie. Żadne dane osobowe nie są w tym wypadku rejestrowane ani zapisywane. Użytkownicy naszej strony mogą dezaktywować korzystanie z plików Cookies przez Google. Poprzez stronę dezaktywacyjną „Network Advertising Intiative“ można również dezaktywować pliki Cookies innych dostawców reklamy internetowej.

Przydatne linki:

www.google.com/ads/preferences/

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

2.6. Zapytania o noclegi i rezerwacja noclegów

Podczas rezerwacji noclegów przez Stubaier Gletscher, lokalny związek turystyczny Tourismusverband Stubai Tirol KöR & Stubai Touristik BgA pobierają od Państwa dane osobowe niezbędne do dokonania rezerwacji zakwaterowania. Dane to np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email (dane osobowe), data przyjazdu, data wyjazdu, nazwa hotelu i kategoria zarezerwowanego pokoju (dane rezerwacyjne).

Kto ma dostęp do moich danych osobowych?

Jeśli dokonujecie Państwo rezerwacji przez naszą stronę internetową, Państwa dane rezerwacyjne zostają przekazane do firmy Feratel Deskline (Feratel Media Technologies AG urządzenie do rezerwacji i baza gości) i dalej do wybranego przez Państwa hotelu/miejsca zakwaterowania. Oprócz tego Państwa dane nie zostaną przekazane żadnym innym podmiotom. Państwa dane w żadnym wypadku nie są wypożyczane ani sprzedawane przez Tourismusverband Stubai Tirol KöR & Stubai Touristik BgA. Na podstawie obowiązującego prawa i przepisów w wyjątkowych przypadkach dane mogą zostać przekazane do urzędów lub sądów. To wynika jedynie z prawnego obowiązku udzielenia informacji. Stubai Touristik BgA AGB  

2.7. NEWSLETTER I NEWSLETTER POGODOWY

Jeśli użytkownik prenumeruje newsletter lub newsletter pogodowy lodowca Stubai, wtedy dane użytkownika jak imię i nazwisko, adres email i płeć zapisane i przetwarzane. Użytkownik otrzymuje wtedy regularnie spersonalizowaną wiadomość email, zawierającą informacje i oferty dostosowane do jego potrzeb (=newsletter). Poprzez prenumeratę newslettera lub newslettera pogodowego  użytkownik udziela na podstawie Art 6 Abs 1 lit a DSGVO zgodę na wykorzystanie jego danych w celu dostarczenia zaprenumerowanego newslettera lub newslettera pogodowego.

Rejestracja/prenumerata newslettera odbywa się na zasadzie Double-Opt-In.Po rejestracji użytkownik otrzymuje na wskazany adres email link z potwierdzeniem i autoryzacją rejestracji. Dopiero po kliknięciu w link rejestracja do newslettera jest aktywna. W ten sposób zagwarantowane jest, że jedynie upoważnione osoby mają dostęp do prenumeraty newslettera i newslettera pogodowego.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z prenumeraty newslettera i newslettera pogodowego. Na końcu każdej wiadomości email znajduje się link, pod którym można wyrejestrować się z otrzymywania wiadomości. Alternatywą jest wysłanie do nas wiadomości drogą emailową z prośbą o wyrejestrowanie: [email protected].Po wyrejestrowaniu z newslettera i newslettera pogodowego wszystkie dane osobowe zostaną usunięte w przeciągu sześciu miesięcy.

2.8. Konkursy / ankiety

Od czasu do czasu zbieramy na naszej stronie dane użytkowników poprzez organizowanie akcji czasowych jak np. konkursów lub ankiet. Uczestnictwo w tych akcjach jest dobrowolne i użytkownik sam podejmuje decyzję o przekazaniu nam swoich danych. Te dane mogą byc osobowe (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu idt.), demograficzne (kod pocztowy, wiek) lub inne. Dane są zbierane po to, aby dostarczyć użytkownikowi usługi, o którą występuje. Dane te zapisywane są na czas trwania konkursu i maksymalnie przez 36 miesięcy od zakończenia konkursu są usuwane. Poprzez uczestnictwo w konkursie użytkownik wyraża zgodę na opublikowanie swojego nazwiska na naszej stronie internetowej oraz w publicznych kanałach social media lodowca Stubai (Facebook, Instagram, Twitter). Dodatkowe warunki udziału w konkursie/ankiecie są publikowane przy okazji poszczególnych konkursów/ankiet i mogą stanowić uzupełnienie do poniższego punktu. Państwa dane w żadnym wypadku nie są wypożyczane ani sprzedawane dalej.

3. LINKI I ZEWNĘTRZNE TREŚCI OSADZONE NA STRONIE (IFRAMES)

Ta strona zawiera linki do innych stron. Nie bierzemy odpowiedzialności za warunki ochrony danych osobowych na innych stronach oraz za treści na tych stronach publikowane.

VOUCHERY ONLINE

Sklep z voucherami powstał przy współpracy z Incert, firmie specjalizującej się w sprzedaży voucherów online. System ten został specjalnie dopasowany do naszej strony (incert.at) i umożliwia zautomatyzowaną sprzedaż voucherów za pomocą systemu [email protected] oraz sprzedaż spersonalizowanych voucherów, kodów do voucherów, designów i życzeń. Dane wymagane przy zakupie voucherów podlegają warunkom ochrony danych osobowych na stronie INCERT. Z dostawcą usług mamy zawarte porozumienie o przetwarzaniu danych.

SKIPASS ONLINE

Przez naszą stronę można korzystać z zewnętrznego serwisu starjack. Dzięki tej usłudze można zakupić skipass przez internet. Dane wymagane przy zakupie skipassów podlegają warunkom ochrony danych osobowych na stronie starjack

ANKIETY GOŚCI

Przez naszą stronę dostępny jest zewnętrzny serwer Manova i nasza ankieta gościa.

Zamieszczone tutaj dane podlegają warunkom ochrony danych firmy Manova 

GOSHRED

Poprzez naszą stronę dostępny jest serwis go shred który oferuje możliwość wspólnego (prywatnego) dojazdu do lodowca Stubai.
Link do ochrony danych osobowych przez firmę go shred znajduje się tutaj: go shred

INTERSPORT RENT

Na naszej stronie znajduje się link do wypożyczalni sprzętu narciarskiego INTERSPORT Rent .Strona oferuje możliwość rezerwacji sprzętu. Tutaj link do ochrony danych osobowych przez firmę Intersport INTERSPORT Rent

SYSTEM REZERWACJI STOLIKA W RESTAURACJI RESMIO

Jeśli rezerwujecie Państwo telefonicznie, osobiście lub przez stronę Resimo stolik w jednej z naszych restauracji, wtedy firma Wintersport Tirol AG & CO Stubaier Bahnen KG pobiera od Państwa dane potrzebne do złożenia rezerwacji. Do tych danych zalicza się: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu oraz treść Państwa wiadomość dla restauracji.

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?
Przekazane nam dane zostaną przetworzone wyłącznie przez podmiot Wintersport Tirol AG & CO Stubaier Bergbahnen KG i wyłącznie w celu dokonania rezerwacji w restauracji. Jeśli korzystacie Państwo z systemu rezerwacji online, wtedy dane trafiają też do systemu resmio GmbH, które obsługuje dla nas rezerwacje. Dane nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.

W żadnym wypadku Państwa dane nie są wypożyczane, udostępniane lub sprzedawane osobom trzecim lub innym podmiotom. W wyjątkowych wypadkach jesteśmy zobligowani obowiązującym prawem do przekazania danych do urzędów lub sądów. To dzieje się jednak jedynie w ramach egzekwowania na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W rzadkich wypadkach konieczne jest przetworzenie danych osobowych, jeśli chodzi o ochronę bardzo ważnego interesu konkretnej osoby lub innych osób fizycznych. Dla przykładu, jeśli w naszej restauracji doszłoby do wypadku, wtedy w wyjątkowej konieczności przekażemy lekarzowi, szpitalowi lub innym osobom udzielającym pomocy imię, nazwisko, wiek, numer ubezpieczenia osoby, która uległa wypadkowi, Podstawę prawną stanowi Art. 6 I lit. d DSGVO.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS KORZYSTANIA Z WTYCZEK FACEBOOK-PLUGIN (LIKE-BUTTON)

Nasza strona korzysta z różnych wtyczek do Facebooka, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Wtyczki rozpoznać można po niebieskiej literze „F”, która jest symbolem Facebooka lub po tym, że przycisk oznaczony jest jako „Facebook”. Podczas interakcji użytkownika z wtyczką Facebooka (np. poprzez „polubienie” treści) Państwa przeglądarka wysyła informację bezpośrednio do Facebooka, który ją zapisuje. Ustawienia dalszego przetwarzania informacji przez Facebook znajdziecie Państwo na stronie Facebook. Za przetwarzanie danych osobowych osób niezamieszkałych w USA lub Kanadzie odpowiedzialny jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Aby zapobiec przekierowaniu danych osobowych do Facebooka, należy wylogować się z Facebooka przez odwiedzeniem naszej strony internetowej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZY KORZYSTANIU Z GOOGLE +1

Nasza strona korzysta z funkcji "+1″- dostarczanej przez platformę Google Plus, należącą do  Google, (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Przycisk oznaczony jest znakiem „+1“ na białym lub kolorowym tle. Kiedy otwieracie Państwo naszą stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, wtedy Państwa przeglądarka internetowa łączy się z serwerami Google. Google przekazuje bezpośrednio do Państwa przeglądarki informacje zawarte w „+1” i wkleja treść w stronę internetową. Jako podmiot odpowiedzialny za stronę nie mamy wpływu na przetwarzanie danych, które Google pobiera przez wtyczkę „+1”. Wg. naszej wiedzy, Google pobiera dane dopiero po kliknięciu przez użytkownika w pole „+1”. Jedynie dane użytkowników zalogowanych w Google (np. adres IP) są identyfikowane i przetwarzane. Cel pobierania i przetwarzania danych, podstawa prawna, możliwości zarządzania ustawieniami aby chronić swoje prywatne dane znajdują się na stronie Google: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html oraz  FAQ: support.google.com/plus/bin/answer.py Jeśli jesteście Państwo użytkownikiem Google Plus i nie chcecie, aby Google zbierał i przetwarzał dane pozyskiwane z naszej strony internetowej, musicie się Państwo wcześniej wylogować z serwisu Google Plus, zanim odwiedzicie naszą stronę internetową.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZY KORZYSTANIU Z TWITTERA

Nasza strona korzysta z funkcji Twittera. Funkcje te dostarczane są przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Korzystając z funkcji Twittera oraz z funkcji „Re-Tweet“ odwiedzane przez Państwa strony zostaną połączone z Państwa kontem na Twitterze oraz udotępnione innym użytkownikom Twittera. W tym procesie dochodzi do transmisji danych do Twittera. Informujemy, że jako podmiot odpowiedzialny za stronę nie mamy wiedzy ani o przesyłanych do Twittera informacji ani o użyciu tych danych przez Twitter. Więcej informacji o ochronie danych przez aplikację Twitter znajdziecie Państwo pod tym adresem Twitter oraz na stronie twitter.com/privacy. Ustawienia ochrony danych osobowych można w każdej chwili zmienić pod adresem twitter.com/account/settings.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZY KORZYSTANIU Z WHATSAPP

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość korzystania z serwisu WhatsApp. https://www.stubaier-gletscher.com/stubai-live/whatsapp-service/
Tę funkcję dostarcza nam firma MessengerPeople GmbH, Herzog-Heinrich-Str 9, 80336 Monachium. MessengerPeople GmbH to oferta firmy MessengerPeople GmbH, dzięki której jako Lodowiec Stubai możemy wysyłać Państwu wiadomości przez aplikację WhatsApp. MessengerPople GmbH dostarcza nam jedynie techniczne rozwiązanie do korzystania z tej funkcji, natomiast sama firma nie wysyła do Państwa żadnych wiadomości. MessengerPeople GmbH pobiera i przetwarza dane osobowe jedynie w ramach podania swojego numeru telefonu. Te dane pobierane są jedynie w celach wyznaczonych przez i dla firmy Wintersport Tirol AG & Co Stubaier Bergbahnen KG. Podczas instalacji aplikacji takich jak WhatsApp lub Facebook Messenger wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Wintersport Tirol AG & Co Stubaier Bergbahnen KG oraz akceptujecie warunki korzystania z naszej usługi powiadomień. MessengerPeople GmbH nie ma żadnego wpływu na te ustalenia. Więcej informacji o ochronie danych osobowych przez MessengerPeople GmbH znajduje się na stroniehttps://www.messengerpeople.com/de/datenschutzerklaerung/ 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZY KORZYSTANIU Z INSTAGRAMA

Na naszych stronach internetowych umieszczone są wtyczki Instagrama. Funkcje te dostarczane są przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie na Instagramie, możecie za pomocą przycisku Instagram połączyć nasze treści z Państwa profilem na Instagramie. W ten sposób Instagram potrafi przyporządkować użytkownika na naszej stronie z jego kontem na Instagramie. Informujemy, że jako podmiot odpowiedzialny za stronę nie mamy wiedzy ani o przesyłanych do Instagrama informacji ani o wykorzystaniu tych danych przez aplikację Instagram. Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie: http://instagram.com/about/legal/privacy/

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZY KORZYSTANIU Z YOUTUBE

Nasza strona korzysta z wtyczek YouTube, należących do firmy Google. Podmiotem odpowiedzialnym za stronę jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli korzystacie Państwo z naszej strony, na której umieszczone są wtyczki YouTube, wtedy tworzone jest połączenie z serwerami YouTube. Przy tym połączeniu YouTube jest informowany o tym, którą stronę Państwo właśnie odwiedzacie. Jeśli jesteście Państwo jednocześnie zalogowani w swoim koncie YouTube, wtedy umożliwiacie firmie YouTube skojarzenie przeglądanych przez Państwa stron internetowych z Państwa prywatnym kontem w serwisie YouTube. Aby zapobiec kojarzeniu tych informacji, wystarczy wylogować się z konta YouTube. Więcej informacji o ochronie danych osobowych oraz warunkach korzystania z serwisu YouTube znajdziecie Państwo na stronie: www.google.de/intl/de/policies/privacy        

OCHORNA DANYCH OSOBOWYCH PRZY KORZYSTANIU Z PINTEREST

Podmiot odpowiedzialny za poniższą stronę korzysta na stronie z komponentów Pinterest Inc. Pinterest jest tzw. Medium społecznościowym. Medium społecznościowe jest miejscem spotkań online, społecznością internetową, która umożliwia użytkownikom komunikację między sobą oraz integrację w wirtualnej przestrzeni. Medium społecznościowe może być platformą do wymiany własnych poglądów i doświadczeń oraz pozwala na publikowanie treści związanych z osobistymi lub związanymi z przedsiębiorstwem informacji. Pinterest pozwala na publikowanie zdjęć, kolekcji zdjęć oraz opisów na wirtualnych ścianach (tzw. Pinnowanie), które te zdjęcia lub kolekcje zdjęć mogą być rozpowrzechniane przez innych użytkowników serwisu (repinnen) oraz przez nim komentowane.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Poprzez wyświetlenie strony, na której znajdują się wtyczki Pinterest (Pinterest-Plug-In) przeglądarka internetowa użytkownika otrzymuje informacje o pobraniu i wyświetleniu właściwego komponentu Pinterest.

Więcej informacji o serwisie Pinterest znajduje się na stronie pinterest.com. W ramach przetwarzania danych w tym technologicznym procesie Pinteresy otrzymuje informację, która podstrona została konkretnie wyświetlona przez użytkownika.

Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany w serwisie Pinterest, wtedy Pinterest rozpoznaje automatycznie które z naszych stron dany użytkownik odwiedza. Te informacje zbierane sa przez komponenty Pinterest osadzone na naszych stronach internetowych i przyporządkowywane do konkretnego użytkownika zalogowanego w Pinterest. Jeśli użytkownik kliknie w przycisk Pinterest na naszej stronie internetowej, wtedy Pinterest przyporządkuje tę informację do konta użytkownika i prześle zapisane w ten sposób dane osobowe. Pinterest otrzymuje z komponentów Pinterest zawsze wtedy informacje, kiedy użytkownik naszej strony podczas wizyty na naszej stronie był jednocześnie zalogowany w serwisie Pinterest. To dzieje się niezależnie od tego, czy użytkowik kliknął w przycisk Pinterest czy nie. Jeśli nie życzycie sobie Państwo, aby Pinterest zbierał i przetwarzał takie informacje, należy przed wyświetleniem naszej strony, wylogować się z serwisu Pinterest.

Informacja o ochornie danych osobowych, przetwarzaniu i przechowywaniu tychże danych przez Pinterest znajduje się na stronie: https://about.pinterest.com/privacy-policy 

STUBAIER GLETSCHER BLOG / BLOG LODOWCA STUBAI

Za treści zawarte na blogu, który jest podlinkowany na naszej stronie internetowej odpowiada Tourismusverband Stubai Tirol KöR & Stubai Touristik BgA. Treści na blogu zostały sprawdzone i nie godzą w żadne przepisy austriackiego prawa. Niestety ciągła kontrola treści podlinkowanych na naszej stronie nie jest możliwa. W przypadku otrzymania przez nas informacji, że treści podlinkowane na naszej stronie są niezgodne z prawem, wtedy natychmiast usuwamy takie linki z naszych serwisów internetowych.

GOOGLE MAPS

Nasza strona korzysta z Google Maps w celu wyświetlenia map. Podczas korzystania z Google Maps, Google pobiera, przetwarza i wykorzystuje dane o wykorzystanych funkcjach pochodzące od użytkowników korzystających z map. Więcej informacji o ochronie danych osobowych przez Google znajduje się na stronie https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/  . Na tej stronie można też zmienić ustawienia zarządzania danymi osobowymi.

SPRZECIW WOBEC MAILINGÓW REKLAMOWYCH      

Podmiot odpowiedzialny za stronę nie wyraża zgody na wykorzystanie danych kontaktowych zawartych na poniższej stronie do przesyłania materiałów i treści reklamowych, których podmiot odpowiedzialny nie zamówił. Podmiot odpowiedzialny za poniższą stronę wkroczy na drogę prawną w każdym wypadku, kiedy warunek ten zostanie złamany (np. przesyłanie spamu)

ZMIANY W PONIŻSZYM DOKUMENCIE

Ciągła poprawa jakości oraz procesów ma dla nas, Lodowca Stubai oraz Wintersport Tirol AG & Co Stubaier Bergbahnen KG najwyższy priorytet. Dotrzymanie warunków ochorny danych osobowych, dotrzymanie obowiązujących ram prawnych oraz skuteczność środków gwarantujących ochronę danych osobowych jest na bieżąco mierzona, polepszana i optymalizowana. Przez to zachowujemy prawo do wprowadzania zmian w poniższym dokumencie i zwracamy uwagę na to, aby regularnie sprawdzać aktualną treść poniższych postanowień.

bilety narciarskie
kupować online

bilety narciarskie
×

Intersport rent

do sklepu
×

szukaj & rezerwuj