POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane na naszej stronie internetowej i w jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo tych informacji.

Stan na: 28 listopada 2022

  1. Informacje ogólne o przetwarzaniu danych osobowych

Firma Wintersport Tirol AG&Co Stubaier Bergbahnen KG bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych §96 ust. 3 TKG, jak również art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i / lub f (uzasadniony interes) wg. DSGVO. Korzystanie z naszej strony internetowej z zasady nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Jeśli korzystanie z serwisu wymaga podania danych osobowych (np. nazwisko, adres, adres email), odbywa się to zawsze, o ile to możliwe, na zasadzie dobrowolności. Jeśli korzystacie Państwo z formularza na stronie lub wysyłacie zapytanie drogą emailową, zapisujemy Państwa dane na czas przetwarzania Państwa zapytania lub w celu uzupełnienia informacji na okres 6 miesięcy. Nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobowych dalej, bez ówczesnej Państwa zgody.

Zwracamy uwagę na to, że przekazywanie danych osobowych w Internecie (np. w trakcie komunikacji drogą emailową) może wykazywać luki z bezpieczeństwie. Pełna ochrona danych przed dostępem do nich osób trzecich jest niemożliwa. Ten dokument dotyczy danych, które uzyskujemy o użytkownikach korzystających z naszych serwisów internetowych i informuje w/w użytkowników o tym, w jaki sposób obchodzimy się z tymi danymi.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem oraz za naszą najlepszą wiedzą i intencją. Użytkownicy naszej strony są informowani z wyprzedzeniem o planowanym przez nas przetwarzaniu ich danych osobowych oraz o tym, w jaki sposób obchodzimy się z tymi danymi.

Użytkownicy naszych serwisów informowani są o:

  • Podmiocie odpowiedzialnym za przetwarzanie danych
  • Celu przetwarzania danych
  • Podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na niniejszej stronie internetowej jest:

Wintersport Tirol AG & CO Stubaier Bergbahnen KG
Mutterberg 2 
6167 Neustift, Österreich 
Tel. 0043 5226 8141
Fax 0043 5226 8141-150  
email: datenschutz@stubaier-gletscher.com  

Wpis do rejestru firm pod numerem: FN 23719G, numer ewidencji podatkowej: ATU 31698507 sąd: Landesgericht Innsbruck Behörde gem. ECG: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck Land, Bezirkshauptmannschaft Imst Kammerzugehörigkeit: Wirtschaftskammer, Fachverband der Seilbahnen

1.2. Państwa prawa

Dane są gromadzone i przetwarzane w określonych i prawnie uzasadnionych celach. Dane nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

Prawo do informacji:

Macie Państwo prawo do uzyskania od nas informacji o tym, jakie dane i w jaki sposób są przez nas przetwarzane.

Prawo do korygowania danych:

Jeśli przetwarzane przez nas dane są fałszywe lub niepełne, mają Państwo prawo żądać od nas uzupełniania lub skorygowania tych danych.

Prawo do usunięcia danych:

Jeśli Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób bezprawny, możecie Państwo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych. Istnieją jednak podstawy do odroczenia usunięcia danych (np. obowiązek przechowywania danych lub inne prawnie narzucone obowiązki)

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

Jeśli zaprzeczają Państwo poprawności danych, mogą Państwo ograniczyć przetwarzanie przez nas danych na czas sprawdzenia, kiedy dane są przez nas przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, jeśli nie życzycie sobie Państwo usunięcia danych, jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych do wcześniej ustalonych celów, jeśli Państwo potrzebują tych danych w celu egzekwowania roszczeń prawnych lub jeśli złożyliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych.

Prawo do przekazania danych:

Macie Państwo prawo do wydania przez nas w czytelnej formie wszystkich danych, które nam Państwo udostępniliście, jeśli ich przetwarzanie przez nas odbywa się na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy.

Prawo do sprzeciwu:

Jeśli Państwa dane przetwarzane są w celach interesu publicznego, w celach wykonania aktów prawnych lub jeśli z naszej strony istnieje uzasadniony powód, wtedy również, jeśli istnieje ważny powód ochrony Państwa danych osobowych, złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu tych danych zgodnie z poniższym dokumentem.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych służy realizacji zadań w interesie publicznym, wykonywaniu władzy publicznej lub jeżeli istnieje dla nas uzasadniony interes, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, o ile istnieje ważny powód ochrony Państwa danych osobowych.

Prawo do skargi:

Jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie przez nas danych osobowych jest niezgodne z prawem Austriackim lub prawem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. Macie Państwo prawo do zgłoszenia skargi przed Austriackim Urzędem Ochrony Danych Osobowych (Wickenburggasse 8, 1080 Wien, dsb@dsb.gv.at, www.dsb.gv.at) lub przed innym organem Unii Europejskiej.

Dochodzenie praw:

W sprawie dochodzenia swoich praw prosimy o kontakt na adres datenschutz@stubaier-gletscher.com . Chętnie Państwu pomożemy.

Potwierdzenie tożsamości:

Aby chronić Państwa prawa oraz strefę prywatną mamy prawo w przypadku wątpliwości wystąpić o potwierdzenie Państwa tożsamości.

Nadużycie praw i opłata manipulacyjna:

W przypadku nieuprawnionego lub niestosownie częstego nadużycia praw zawartych w poniższym dokumencie mamy prawo pobrać stosowną opłatę manipulacyjną lub odrzucić Państwa wniosek.


Dalsze informacje:

Państwa zaufanie ma dla nas ważne. Z tego powodu chcemy Państwu w każdej chwili służyć informacją o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych. Jeśli macie Państwo konkretne pytania, prosimy, na które nie uzyskujecie odpowiedzi w poniższym dokumencie lub jeśli do któregoś z poniższych punktów potrzebujecie dalszych informacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym zespołem pod adresem: datenschutz@stubaier-gletscher.com Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku zapytań, zażaleń i innych uwag.

W trakcie przetwarzania danych podmiot odpowiedzialny może przekazać zebrane dane osobowe następującym podmiotom trzecim:

Tourismusverband Stubai Tirol KöR
Zapytania urlopowe oraz treści na naszym blogu
Stubaitalhaus, Dorf 3
6167 Neustift, Tirol, Österreich
www.stubai.at

web-crossing GmbH
Agencja obsługująca stronę stubaier-gletscher.com 
Eduard-Bodem-Gasse 9
6020 Innsbruck, Österreich
www.web-crossing.com

 

Z powyższymi podmiotami mamy zawartą umowę o przetwarzaniu danych osobowych.

1.3. Ochorna danych osobowych w przypadku procesu rekrutacyjnego

Podmiot odpowiedzialny zbiera i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o stanowisko pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko. Przetwarzanie danych może odbywać się drogą elektroniczną. To ma miejsce szczególnie w wypadku, jeśli kandydat na stanowisko przesłał swoje zgłoszenie drogą emailową lub przez formularz na stronie internetowej. Jeśli dojdzie do podpisania umowy o pracę między podmiotem odpowiedzialnym a kandydatem, wtedy dane osobowe kandydata zapisywane są w celu zawarcia umowy o pracę w granicach austriackiego prawa. Jeśli nie dojdzie do zawarcia stosunku o pracę między podmiotem odpowiedzialnym a kandydatem, wtedy wszystkie informacje o kandydacie zostaną usunięte z bazy danych w przeciągu 6 miesięcy od pisemnej informacji o nie udzieleniu zatrudnienia kandydatowi, jeśli na drodze do usunięcia danych kandydata nie stoi ważny interes podmiotu odpowiedzialnego. Takim wypadkiem byłby np. ustawowy termin zachowania dokumentów na podstawie prawa do równego traktowania (GIBG).

2.   Strona internetowa i pliki Cookies

2.1. Adres IP

Podczas korzystania z naszej strony internetowej automatycznie zapisujemy na naszym serwerze dane użytkownika. Do tych danych zalicza się przeglądarkę internetową, użytkowany system operacyjny, strona, z której przeszli Państwo na naszą stronę, Państwa adres IP, godzina wejścia na naszą stronę oraz inne informacje. Stubaier Gletscher przetwarza te dane anonimowo i pojedyncze dane nie mogą zostać przyporządkowane żadnej konkretnej osobie. Te dane nie są przetwarzane przez lodowiec Stubai, dopóki nie wystąpi przypadek bezprawnego użytkowania witryny internetowej.

2.2. COOKIES

Nasza strona korzysta z plików Cookies. Pliki Cookies nie powodują żadnych szkód na Państwa komputerze lub innym urządzeniu i nie zawierają wirusów. Cookies służą temu, aby optymalizować naszą ofertę, aby jak najlepiej pasowała do Państwa potrzeb. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są zapisywane na Państwa komputerze oraz w Państwa przeglądarce internetowej. Większość plików Cookies, z których korzystamy to tzw. „Session-Cookies”. Te są usuwane op wygaśnięciu sesji na naszej stronie. Inne pliki Cookies są zapisywane na Państwa urządzeniu do momentu usunięcia tych plików przez Państwa. Te pliki pomagają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę po ponownym wejściu na naszą stronę. Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby za każdym razem wyrażać zgodę na korzystanie z plików Cookies, wyrażać jedynie częściową zgodę, nie wyrażać zgody lub usuwać pliki cookies po każdym zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookies może ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej.

2.3. GOOGLE ANALYTICS

Ta strona korzysta z Google Analytics, serwisu online do analizy stron internetowych Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „Cookies”, czyli plików tekstowych, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę danych. Informacje przekazane przez pliki Cookie dostarczane są z reguły na serwer Google w USA i tam zapisane. Jeśli aktywujecie Państwo anonimowy adres IP na tej stronie internetowej, wtedy Państwa adres IP zostanie przez Google skrócony do krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie z wyjątkowych przypadkach adres IP trafia nieskrócony na serwer Google w USA i tam zostaje skrócony. Właściciel strony korzysta z usług Google w celu przetworzenia danych na niniejszej stronie internetowej, w celu tworzenia raportów o użytkowaniu strony oraz innych użytkowaniu innych usług dostępnych w naszym serwisie internetowym. Adresy IP wysyłane przez Państwa przeglądarkę do Google nie są wiązane z innymi danymi przetwarzanymi przez Google. Zapisywanie plików Cookis można dezaktywować poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Ostrzegamy, że w takim wypadku może dojść do błędów w poprawnym funkcjonowaniu naszej strony internetowej. Za pomocą poniższej wtyczki do przeglądarki można również zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google pochodzących z plików cookies, które przekazują do Google Państwa dane (np. adres IP) http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Korzystamy z narzędzi Google Analytics o rozszerzeniu „_anonymizeIp()“. W ten sposób adresy IP zostają skrócone (tzw. IP-Masking). Przyporządkowanie adresu IP do konkretnej osoby jest dzięki temu niemożliwe. Ponadto Google jest członkiem programu EU-US Privacy Shield www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Dzięki temu nawet w wyjątkowych wypadkach, kiedy dane przesyłane są do USA, dane użytkowników nadal są odpowiednio zabezpieczone.

Informacje o Google:Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001

Więcej informacji o korzystaniu z narzędzi Google:
www.google.com/analytics/terms/de.html

Więcej informacji o ochronie danych osobowych przez Google:
www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

 

ANALIZA INTERNETOWA - MATOMO

Do analizy stron internetowych używamy usługi Matomo (dawniej Piwik), świadczonej przez InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia, NZBN 6106769, ("Matomo") przy użyciu technologii plików cookie. Matomo jest tak skonfigurowane, że Państwa adres IP jest rejestrowany tylko w formie skróconej. Dalsze informacje na temat warunków korzystania z usług Matomo oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem: https://matomo.org/privacy/ 

 

2.4. KORZYSTANIE Z GOOGLE ADS

Korzystamy z Google Ads, aby wyświetlać Państwo nasze reklamy na stronach Google oraz w innych serwisach. Dzięki tzw. Conversion-Tracking możemy mierzyć sukces naszych kampanii. Naszym celem jest wyświetlanie Państwu takich treści reklamowych, które są dla Państwa interesujące, oraz optymalizacja informacji na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO.

Reklama wyświetlana jest przez Google przy pomocy tzw. „Ad Servera“. Do tego wykorzystywane są pliki cookies, które zbierają informacje o poszczególnych parametrach potrzebnych do badania wyników kampanii jak np. wyświetlanie reklam, kliknięcia w reklamę itd. Jeśli kliknęliście Państwo w banner reklamowy i zostaliście przekierowani na naszą stronę internetową, wtedy Google Ads zapisuje na Państwa komputerze plik Cookie. Te pliki tracą ważność z reguły po upływie 30 dni. Ich zadaniem nie jest identyfikowanie Państwa tożsamości. W tych plikach są najczęściej zapisywane następujące informacje: Unique Cookie-ID, ilość Ad Impressions na lokowanie (Frequency), ostatnie wyświetlenia (ważne dla Post-View-Conversions) oraz informacje o Opt-out (oznaczenia, że użytkownik nie chce więcej otrzymywać naszych treści reklamowych).

Te pliki Cookies umożliwiają Google rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej. Kiedy użytkownik odwiedza strony internetowe klienta Adwords, a pliki Cookies na jego komputerze jeszcze nie wygasły, Google oraz klient Adwords może rozpoznać, że użytkownik kliknął w reklamę i został przekierowany na konkretną stronę internetową. Każdy klient Adwords ma przyporządkowany inny adres Cookie. Cookie nie mogą dzięki temu być śledzone przez strony klientów Adwords. My, jako podmiot odpowiedzialny za stronę nie zbieramy i nie przetwarzamy poprzez kampanie reklamowe żadnych danych osobowych. Od Google uzyskujemy jedynie statystyczne analizy danych. Na podstawie tych analiz możemy określić, które materiały reklamowe były szczególnie efektywne w kampanii. Nie uzyskujemy żadnych innych danych z kampanii reklamowych, które w jakikolwiek sposób mogłyby identyfikować użytkowników naszej strony.

Poprzez użycie konkretnych narzędzi reklamy Państwa przeglądarka internetowa buduje automatycznie połączenie z serwerami Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres oraz dalsze przetwarzanie danych przez firmę Google a poniższe informacje zebraliśmy dla Państwa według naszej najlepszej wiedzy: poprzez AdWords Conversion-Tracking Google otrzymuje informacje o tym, że korzystali Państwo z naszych stron internetowych lub że kliknęliście Państwo w nasz baner reklamowy online. Jeśli korzystacie Państwo z innych usług Google i jesteście zarejestrowanym użytkownikiem Google, wtedy Google może przyporządkować aktywności online do Państwa konta. Nawet, jeśli nie jesteście Państwo zarejestrowani lub zalogowani w serwisie Goole, istnieje możliwość że Państwa adres IP zostanie zapisany.

Ustawienia korzystania z plików Cookies można w każdym momencie zmienić, poprzez zmianę w ustawieniach przeglądarki internetowej. Chcemy jednak zaznaczyć, że w takim wypadku może dojść do błędów podczas korzystania z naszych stron internetowych. Za pomocą poniższej wtyczki do przeglądarki można również zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google pochodzących z plików Cookies, które przekazują do Googla Państwa dane (np. adres IP):

http://www.google.com/settings/ads/plugin

 

Google jest partnerem programu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych przez Google znajdzie Państwo tutaj: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
https://services.google.com/sitestats/de.html

 

FONTY GOOGLE

Na naszej stronie internetowej używamy czcionek Google Fonts. Dzięki temu możemy zintegrować określone czcionki z naszą stroną internetową. Czcionki te są dostarczane przez Google za pośrednictwem serwerów w USA. W momencie wywołania naszej strony internetowej, przeglądarka internetowa odwiedzającego nawiązuje bezpośrednie połączenie z tymi serwerami. Do Google przekazywany jest  i tam przechowywany między innymi adres IP osoby odwiedzającej. Google uczestniczy w Tarczy Prywatności UE-USA: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework 

 

 

2.5. KORZYSTANIE Z FUNKCJI RETARGETOWANIA NA STRONIE WWW.STUBAIER-GLETSCHER.COM

Wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach za pomocą "retargetingu".Nasza strona korzysta z tzw. „Retargeting-Tag” czyli skryptów Javy, które są umieszczone w kodzie źródłowym strony. Kiedy użytkownik korzysta z naszej strony, która zawiera „Retargeting-Tag” wtedy dostawca reklamy internetowej (np. Google) umieszcza na jego komputerze plik Cookie oraz przyporządkowuje go do odpowiedniej listy retargetingowej. Ten plik Cookie służy do pozycjonowania treści reklamowych na innych stronach, odwiedzanych przez użytkownika. Różne analizy pokazują, że wyświetlanie reklamy związanej z zainteresowaniami użytkownika jest dużo bardziej skuteczne niż wyświetlanie reklam, których treści nie są powiązane z wcześniej wyświetlanymi stronami. Dostawcy reklamy internetowej (w tym Google) korzystają z plików Cookies do wyświetlania reklamy na podstawie wcześniej odwiedzanych stron w naszym serwisie. Żadne dane osobowe nie są w tym wypadku rejestrowane ani zapisywane. Użytkownicy naszej strony mogą dezaktywować korzystanie z plików Cookies przez Google. Poprzez stronę dezaktywacyjną „Network Advertising Intiative“ można również dezaktywować pliki Cookies innych dostawców reklamy internetowej.

Użytkownicy tej strony mogą wyłączyć stosowanie plików cookie przez Google, odwiedzając stronę Preferencje reklam Google. Ponadto użytkownicy mogą wyłączyć stosowanie plików cookie przez dostawców zewnętrznych, odwiedzając stronę dezaktywacji "Network Advertising Initiative" i przeprowadzając tam odpowiednie ustawienia. 

Przydatne linki:

Preferencje Google Ads: - www.google.com/ads/preferences/

Network Advertising Initiative.- http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

2.6. Zapytania o noclegi i rezerwacja noclegów

Podczas rezerwacji noclegów przez Stubaier Gletscher, lokalny związek turystyczny Tourismusverband Stubai Tirol KöR & Stubai Touristik BgA pobierają od Państwa dane osobowe niezbędne do dokonania rezerwacji zakwaterowania. Dane to np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email (dane osobowe), data przyjazdu, data wyjazdu, nazwa hotelu i kategoria zarezerwowanego pokoju (dane rezerwacyjne).

Kto ma dostęp do moich danych osobowych?

Jeśli dokonujecie Państwo rezerwacji przez naszą stronę internetową, Państwa dane rezerwacyjne zostają przekazane do firmy Feratel Deskline (Feratel Media Technologies AG urządzenie do rezerwacji i baza gości) i dalej do wybranego przez Państwa hotelu/miejsca zakwaterowania. Oprócz tego Państwa dane nie zostaną przekazane żadnym innym podmiotom. Państwa dane w żadnym wypadku nie są wypożyczane ani sprzedawane przez Tourismusverband Stubai Tirol KöR & Stubai Touristik BgA. Na podstawie obowiązującego prawa i przepisów w wyjątkowych przypadkach dane mogą zostać przekazane do urzędów lub sądów. To wynika jedynie z prawnego obowiązku udzielenia informacji. Stubai Touristik BgA AGB  

2.7. NEWSLETTER I NEWSLETTER POGODOWY

Jeśli użytkownik prenumeruje newsletter lub newsletter pogodowy lodowca Stubai, wtedy dane użytkownika jak imię i nazwisko, adres email i płeć zapisane i przetwarzane. Użytkownik otrzymuje wtedy regularnie spersonalizowaną wiadomość email, zawierającą informacje i oferty dostosowane do jego potrzeb (=newsletter). Poprzez prenumeratę newslettera lub newslettera pogodowego  użytkownik udziela na podstawie Art 6 ust. 1 lit. a DSGVO zgodę na wykorzystanie jego danych w celu dostarczenia zaprenumerowanego newslettera lub newslettera pogodowego.

Rejestracja/prenumerata newslettera odbywa się na zasadzie Double-Opt-In. Po rejestracji użytkownik otrzymuje na wskazany adres email link z potwierdzeniem i autoryzacją rejestracji. Dopiero po kliknięciu w link rejestracja do newslettera jest aktywna. W ten sposób zagwarantowane jest, że jedynie upoważnione osoby mają dostęp do prenumeraty newslettera i newslettera pogodowego.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z prenumeraty newslettera i newslettera pogodowego. Na końcu każdej wiadomości email znajduje się link, pod którym można wyrejestrować się z otrzymywania wiadomości. Alternatywą jest wysłanie do nas wiadomości drogą emailową z prośbą o wyrejestrowanie: marketing@stubaier-gletscher.com.Po wyrejestrowaniu z newslettera i newslettera pogodowego wszystkie dane osobowe zostaną usunięte w przeciągu sześciu miesięcy. Do tworzenia newslettera i rekomendacji produktów wykorzystujemy usługę "NumBirds" firmy NumBirds CRM GmbH, 6020 Innsbruck, Brixnerstraße 3/3. W celu ochrony poufności Państwa danych osobowych zawarliśmy umowę dotyczącą realizacji zamówień z firmą.

Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim.

 

ODTWARZACZ KAMER INTERNETOWYCH / LIVE-STREAM

Na naszej stronie internetowej w odtwarzaczu udostępniony jest strumień na żywo z kamery internetowej zainstalowanej w miejscu (Daunjoch). Odpowiedzialna za to jest firma wetter.com GmbH, Reichenaustr. 19a, 78467 Konstanz (wetter.com). Gdy wywołujesz wspomnianą podstronę lub korzystasz z odtwarzacza, do wetter.com przekazywane są informacje o Twoim korzystaniu ze strony, w tym Twój adres IP. Odbywa się to w celu wyświetlenia żądanego widoku z kamery na żywo w postaci dostarczenia obrazu startowego i strumienia na żywo.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu pożądanego technicznego udostępnienia odtwarzacza i w interesie użytecznego doświadczenia naszej oferty online dla Państwa, a tym samym w celu wypełnienia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR) lub na podstawie uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.
Polityka prywatności wetter.com znajduje się pod adresem https://www.wetter.com/datenschutz/adsb/ .

 

2.8. Konkursy / ankiety

Od czasu do czasu zbieramy na naszej stronie dane użytkowników poprzez organizowanie akcji czasowych jak np. konkursów lub ankiet. Uczestnictwo w tych akcjach jest dobrowolne i użytkownik sam podejmuje decyzję o przekazaniu nam swoich danych. Te dane mogą byc osobowe (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu idt.), demograficzne (kod pocztowy, wiek) lub inne. Dane są zbierane po to, aby dostarczyć użytkownikowi usługi, o którą występuje. Dane te zapisywane są na czas trwania konkursu i maksymalnie przez 36 miesięcy od zakończenia konkursu są usuwane. Poprzez uczestnictwo w konkursie użytkownik wyraża zgodę na opublikowanie swojego nazwiska na naszej stronie internetowej oraz w publicznych kanałach social media lodowca Stubai (Facebook, Instagram, Twitter). Dodatkowe warunki udziału w konkursie/ankiecie są publikowane przy okazji poszczególnych konkursów/ankiet i mogą stanowić uzupełnienie do poniższego punktu. Państwa dane w żadnym wypadku nie są wypożyczane ani sprzedawane dalej.

 

2.9 Ochrona danych podczas składania aplikacji i procedury zatrudniania
Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu zarządzania procedurą składania aplikacji. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przekazuje administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego umieszczonego na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli administrator nie zawrze z wnioskodawcą umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żadne inne uzasadnione interesy administratora nie stoją w sprzeczności z takim usunięciem. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest np. obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy o ogólnym równym traktowaniu (AGG).

3. LINKI I ZEWNĘTRZNE TREŚCI OSADZONE NA STRONIE (IFRAMES)

Ta strona zawiera linki do innych stron. Nie bierzemy odpowiedzialności za warunki ochrony danych osobowych na innych stronach oraz za treści na tych stronach publikowane.

VOUCHERY ONLINE

Sklep z voucherami powstał przy współpracy z Incert, firmie specjalizującej się w sprzedaży voucherów online. System ten został specjalnie dopasowany do naszej strony (incert.at) i umożliwia zautomatyzowaną sprzedaż voucherów za pomocą systemu Print@home oraz sprzedaż spersonalizowanych voucherów, kodów do voucherów, designów i życzeń. Dane wymagane przy zakupie voucherów podlegają warunkom ochrony danych osobowych na stronie INCERTZ dostawcą usług mamy zawarte porozumienie o przetwarzaniu danych.

SKIPASS ONLINE

W celu sprzedaży naszych biletów na koleje linowe z naszą stroną internetową zintegrowaliśmy platformę rezerwacyjną Starjack firmy SJack GmbH (Am Bühel 6, A-6830 Rankweil). Aby zamówić nasze bilety na koleje linowe online, wymagana jest rejestracja na platformie Starjack. Poniższe dane są przetwarzane podczas rejestracji lub przy zakupie biletów na podstawie prawnej realizacji umowy zgodnie z art. 6 (1) lit. b GDPR: tytuł, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia oraz zdjęcie portretowe w przypadku biletów sezonowych/rocznych. Państwa dane rejestracyjne, dane techniczne przeglądarki i zamówienia są również przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i prawa spółek. Podczas rejestracji możliwe jest również uwierzytelnienie za pomocą konta Google lub Facebook. Jeśli chcieliby Państwo z niej skorzystać, informacji na temat przetwarzanych w tym procesie danych osobowych należy zasięgnąć u odpowiedniego dostawcy tej usługi. Proces płatności jest realizowany za pośrednictwem dostawców zewnętrznych (SIX Payments, Paypal, Sofort-Überweisung itp.). Nie ma prawnego obowiązku podawania tych danych przez Państwa. Niepodanie danych będzie oznaczało jedynie to, że nie będziemy mogli dostarczyć Państwu pożądanych biletów kolei linowej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Korzystanie z odpowiedniego oprogramowania do rezerwacji online opiera się na podstawie prawnej naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Nasz uzasadniony interes polega na szybkiej, niezależnej od lokalizacji możliwości udostępnienia naszym klientom biletów na kolejki górskie. Kiedy dokonujesz zakupu, między Tobą a SJack GmbH powstaje umowa. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest prowadzone przez SJack GmbH jako administratora danych zgodnie z art. Art. Art. 4 Z 7 GDPR. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez SJack GmbH można znaleźć pod adresem: https://starjack.at/data-privacy. Nie ponosimy odpowiedzialności za cały proces zamawiania biletów online poprzez bramkę Starjack i wszystkie związane z tym kwestie ochrony danych.

W oparciu o podstawę prawną wynikającą z Państwa zgody zgodnie z art. 6 (1) lit. a GDPR, którą mogą Państwo wyrazić w ramach niniejszego procesu zamawówienia niezależnie od zakupu biletów, otrzymujemy od SJack GmbH Państwa adres e-mail (wraz z tytułem, imieniem i nazwiskiem) w celu przesłania Państwu naszego newslettera. Państwa zgoda może być w każdej chwili bezpłatnie odwołana poprzez kliknięcie na "link rezygnacji z subskrypcji" na końcu każdego mailingu. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność dotychczasowych operacji przetwarzania danych. Dalsze informacje na temat naszego newslettera można znaleźć w niniejszej informacji o ochronie danych.

ANKIETY GOŚCI

Przez naszą stronę dostępny jest zewnętrzny serwis Manova i nasza ankieta gościa.

Zamieszczone tutaj dane podlegają warunkom ochrony danych firmy Manova 

INTERSPORT RENT

Na naszej stronie znajduje się link do wypożyczalni sprzętu narciarskiego INTERSPORT Rent .Strona oferuje możliwość rezerwacji sprzętu. Podne tutaj dane osobowe podlegają zasadom ochrony danych osobowych przez firmę Intersport INTERSPORT Rent

SYSTEM REZERWACJI STOLIKA W RESTAURACJI RESMIO

Jeśli rezerwujecie Państwo telefonicznie, osobiście lub przez stronę Resimo stolik w jednej z naszych restauracji, wtedy firma Wintersport Tirol AG & CO Stubaier Bahnen KG pobiera od Państwa dane potrzebne do złożenia rezerwacji. Do tych danych zalicza się: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu oraz treść Państwa wiadomość dla restauracji.

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?
Przekazane nam dane zostaną przetworzone wyłącznie przez podmiot Wintersport Tirol AG & CO Stubaier Bergbahnen KG i wyłącznie w celu dokonania rezerwacji w restauracji. Jeśli korzystacie Państwo z systemu rezerwacji online, wtedy dane trafiają też do systemu resmio GmbH, które obsługuje dla nas rezerwacje. Dane nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.

W żadnym wypadku Państwa dane nie są wypożyczane, udostępniane lub sprzedawane osobom trzecim lub innym podmiotom. W wyjątkowych wypadkach jesteśmy zobligowani obowiązującym prawem do przekazania danych do urzędów lub sądów. To dzieje się jednak jedynie w ramach egzekwowania na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. W rzadkich wypadkach konieczne jest przetworzenie danych osobowych, jeśli chodzi o ochronę bardzo ważnego interesu konkretnej osoby lub innych osób fizycznych. Dla przykładu, jeśli w naszej restauracji doszłoby do wypadku, wtedy w wyjątkowej konieczności przekażemy lekarzowi, szpitalowi lub innym osobom udzielającym pomocy imię, nazwisko, wiek, numer ubezpieczenia osoby, która uległa wypadkowi, Podstawę prawną stanowi Art. 6 I lit. d DSGVO.

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG FACEBOOK, CUSTOM AUDIENCES ORAZ USŁUG MARKETINGOWYCH FACEBOOK 

Wramach naszej oferty online ze względu na nasze uzasadnione interesy w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego działania naszej oferty online i w tych celach używamy tzw. "piksela Facebooka" sieci społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub jeśli jesteś mieszkańcem UE, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Facebook posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Za pomocą piksela Facebook jest w stanie określić osoby odwiedzające naszą ofertę online jako grupę docelową do wyświetlania reklam (tzw. "Facebook ads"). Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu piksela Facebooka, umieszczone przez nas reklamy na Facebooku są wyświetlane tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali również zainteresowanie naszą ofertą online lub posiadają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami ustalone na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Facebookowi (tzw. Custom Audiences). Dzięki temu mamy również pewność, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie mają charakteru nękającego. Ponadto możemy śledzić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, obserwując, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. "konwersja").

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej piksel Facebooka jest bezpośrednio zintegrowany przez Facebooka i może zapisać na Państwa urządzeniu tzw. cookie, czyli mały plik. Jeśli następnie zalogujesz się na Facebooku lub odwiedzisz go będąc zalogowanym, Twoja wizyta w naszej ofercie online zostanie odnotowana w Twoim profilu. Zebrane o Tobie dane nie dostarczają żadnych informacji o tożsamości użytkownika, gdyż są dla nas anonimowe. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka. Może to umożliwić połączenie z danym profilem użytkownika i być wykorzystywane przez Facebook, jak również do własnych badań rynku i celów reklamowych. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach polityki wykorzystania danych przez Facebook. Odpowiednio, ogólne informacje na temat wyświetlania reklam na Facebooku, w polityce wykorzystania danych Facebooka:https://www.facebook.com/policy.php.

Konkretne informacje i szczegóły dotyczące Piksela Facebooka oraz sposobu jego działania można znaleźć w sekcji pomocy Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Masz możliwość sprzeciwu wobec zbierania przez piksel Facebooka i wykorzystywania Twoich danych do wyświetlania reklam na Facebooku. W ramach Facebooka możesz ustawić, jakie rodzaje reklam są Ci wyświetlane. Wejdź na stronę założoną przez Facebooka i postępuj zgodnie ze znajdującymi się tam instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. mają zastosowanie do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia mobilne.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZY KORZYSTANIU Z YOUTUBE

Nasza strona korzysta z wtyczek YouTube, należących do firmy Google. Podmiotem odpowiedzialnym za stronę jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli korzystacie Państwo z naszej strony, na której umieszczone są wtyczki YouTube, wtedy tworzone jest połączenie z serwerami YouTube. Przy tym połączeniu YouTube jest informowany o tym, którą stronę Państwo właśnie odwiedzacie. Jeśli jesteście Państwo jednocześnie zalogowani w swoim koncie YouTube, wtedy umożliwiacie firmie YouTube skojarzenie przeglądanych przez Państwa stron internetowych z Państwa prywatnym kontem w serwisie YouTube. Aby zapobiec kojarzeniu tych informacji, wystarczy wylogować się z konta YouTube. Więcej informacji o ochronie danych osobowych oraz warunkach korzystania z serwisu YouTube znajdziecie Państwo na stronie: www.google.de/intl/de/policies/privacy    

STUBAIER GLETSCHER BLOG / BLOG LODOWCA STUBAI

Za treści zawarte na blogu odpowiada Tourismusverband Stubai Tirol KöR & Stubai Touristik BgA. Podlinkowany blog w momencie linkowania został sprawdzony pod kątem zgodności z przepisami austriackiego prawa. Nielegalne treści nie zostały stwierdzone w momencie linkowania. Niestety ciągła kontrola treści podlinkowanych na naszej stronie nie jest możliwa. W przypadku otrzymania przez nas informacji, że treści podlinkowane na naszej stronie są niezgodne z prawem, wtedy natychmiast usuwamy takie linki z naszych serwisów internetowych.

GOOGLE MAPS

Nasza strona korzysta z Google Maps w celu wyświetlenia map. Podczas korzystania z Google Maps, Google pobiera, przetwarza i wykorzystuje dane o wykorzystanych funkcjach pochodzące od użytkowników korzystających z map. Więcej informacji o ochronie danych osobowych przez Google znajduje się na stronie https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/  . Na tej stronie można też zmienić ustawienia zarządzania danymi osobowymi.

SPRZECIW WOBEC MAILINGÓW REKLAMOWYCH      

Podmiot odpowiedzialny za stronę nie wyraża zgody na wykorzystanie danych kontaktowych zawartych na poniższej stronie do przesyłania materiałów i treści reklamowych, których podmiot odpowiedzialny nie zamówił. Podmiot odpowiedzialny za poniższą stronę wkroczy na drogę prawną w każdym wypadku, kiedy warunek ten zostanie złamany (np. przesyłanie spamu)

ZMIANY W PONIŻSZYM DOKUMENCIE

Ciągła poprawa jakości oraz procesów ma dla nas, Lodowca Stubai oraz Wintersport Tirol AG & Co Stubaier Bergbahnen KG najwyższy priorytet. Dotrzymanie warunków ochorny danych osobowych, dotrzymanie obowiązujących ram prawnych oraz skuteczność środków gwarantujących ochronę danych osobowych jest na bieżąco mierzona, polepszana i optymalizowana. Przez to zachowujemy prawo do wprowadzania zmian w poniższym dokumencie i zwracamy uwagę na to, aby regularnie sprawdzać aktualną treść poniższych postanowień.