OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) - LODOWIEC STUBAI

Wraz z zakupem karnetu narciarskiego zawierają Państwo umowę przewozu z WINTERSPORT TIROL AG & CO STUBAIER BERGBAHNEN KG (zwaną dalej Lodowiec Stubai).
Ogólne warunki handlowe, warunki taryfowe, oficjalnie zatwierdzone warunki transportu i kodeks narciarski FIS stanowią podstawę umowy transportowej z lodowcem Stubai.

Lodowiec Stubai zarządza swoimi wyciągami, trasami zjazdowymi, szlakami narciarskimi i trasami fun slope (zwanymi dalej łącznie "obiektami") własną odpowiedzialność i samodzielnie pod względem prawnym.
Zakup karnetu narciarskiego (= każda karta, niezależnie od rodzaju, uprawniająca do korzystania z wyciągów) na obiekty na lodowcu Stubai uprawnia nabywcę do korzystania z obiektów na lodowcu Stubai.

1. Świadczenie usług

Świadczenie usług może być czasowo ograniczone w całości lub w części z powodu awarii technicznych, czynników pogodowych (np. zbyt duża/zbyt mała ilość śniegu, burze, ulewne deszcze itp.) i zagrożenia lawinowego, siły wyższej lub z powodu innych okoliczności eksploatacyjnych lub obostrzeń zarządzonych przez rząd. Ze względu na określone okoliczności pogodowe i operacyjne lub zarządzenia rządowe mogą obowiązywać ograniczenia sprzedaży i/lub transportu. Na początku i pod koniec sezonu należy się spodziewać mniejszej oferty dostępnych wyciągów i tras zjazdowych.

2. Ważność karnetu narciarskiego i jego niewłaściwe wykorzystanie

Korzystanie z wyciągów (kolei linowych i wyciągów) wymaga posiadania ważnego karnetu narciarskiego. Ważny karnet uprawnia jego posiadacza do korzystania ze wszystkich obiektów działających w okresie ważności zgodnie z warunkami taryfowymi i transportowymi oraz niniejszymi OWH.
Karnetu narciarskiego nie można odstępować innej osobie. Późniejsza wymiana na inny karnet oraz zmiana jego terminu ważności nie jest możliwa. Karnety narciarskie, które nie zostały zakupione w autoryzowanych punktach sprzedaży Lodowca Stubai, zagubione karnety narciarskie, jak również karnety narciarskie, które zostały zakupione lub wykorzystane w niewłaściwy sposób, będą blokowane. Karnety narciarskie wydawane są wyłącznie na kartach magnetycznych. Kaucja zwrotna: 2,00 EUR. Karnety narciarskie należy okazać pracownikom kolei linowych lub organom kontrolnym na żądanie a w razie potrzeby oddać. W przypadku odmowy dostępu do danych, nośnik danych zostanie zablokowany i nastąpi odmowa transportu. Zastrzegamy sobie prawo do złożenia doniesienia do organów ścigania. Każdy, kto znajdzie się w strefie kontrolnej bez karnetu lub z nieważnym karnetem, oprócz dodatkowego zakupu karnetu dziennego będzie musiał uiścić stosowną karę.

3. Zwrot karnetu narciarskiego

Zwrot następuje w razie wypadku sportowego. Karnet narciarski należy niezwłocznie zdeponować w jednej z kas. Zaświadczenie lekarskie od miejscowego lekarza może być dostarczone następnego dnia. Za okres korzystania z karnetu uważa się dni od wydania do karnetu do jego zdeponowania. Karnety kilkugodzinne oraz jednodniowe nie podlegają zwrotowi. Możliwość zwrotu dotyczy tylko karnetu osoby poszkodowanej. W razie zwrotu karnetu rocznego Lodowiec Stubai lub karnetu SMEG pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 15 EUR. Warunki przewozu kolei linowych nie przewidują zwrotu lub przedłużenia ważności karnetów narciarskich, jeżeli koleje linowe nie mogą być uruchomione z powodu siły wyższej (np. burza, zagrożenie lawinowe, zamknięcie na polecenie władz itp.)

Karnet roczny Lodowiec Stubai i karnet sezonowy Stubai z lodowcem (SMEG)
Karnet roczny Lodowiec Stubai jest ważny od 15.09. do 14.09. następnego roku.
Karnet sezonowy Stubai z lodowcem (SMEG )jest ważny od 1.11. do 1.5. następnego roku.
W przypadku oficjalnego przymusowego zamknięcia, zamknięcia granic lub ostrzeżenia dla podróżnych, użytkownik może ubiegać się o częściowy zwrot ceny zakupu rocznego karnetu Lodowiec Stubai lub karnetu sezonowego Stubai z lodowcem (SMEG) na następujących warunkach:

 • Oficjalne przymusowe zamknięcie zostało zarządzone na stałe, tj. do planowanego końca sezonu.
 • Oficjalne zamknięcie granic lub ostrzeżenie dla podróżnych dla całego Tyrolu zostaje zarządzone na stałe, tj. do planowanego końca sezonu.
 • Jeżeli użytkownik do momentu wystąpienia przymusowego zamknięcia, zamknięcia granic lub ostrzeżenia dla podróżnych korzystał z karnetu rocznego Lodowiec Stubai lub karnetu SMEG przez mniej niż 20 dni, otrzyma zwrot 1/20 (jednej dwudziestej) ceny karnetu za każdy niewykorzystany dzień narciarski (do maksymalnej granicy 20 dni narciarskich).

Przykład: Użytkownik zakupił roczny karnet Lodowiec Stubai za 560,- EUR i przed przymusowym zamknięciem ośrodka, zamknięciem granic lub ostrzeżeniem dla podróżnych wykorzystał go podczas 16 dni narciarskich, dlatego otrzyma proporcjonalny zwrot za każdy z pozostałych 4 dni narciarskich w wysokości 28,85 EUR, a więc łącznie 115,40 EUR.

 • Proporcjonalny zwrot kosztów jest możliwy do maksymalnej wysokości 50% ceny rocznego karnetu Lodowiec Stubai lub karnetu SMEG. Przykład: W przypadku ceny zakupu w wysokości 577,- EUR nie można dokonać (dalszego) zwrotu powyżej maksymalnej kwoty 288,50 EUR.
 • Od 20 dni jazdy na nartach roczny karnet Lodowiec Stubai lub karnet SMEG uważa się za "wykorzystany" i nie można dokonać proporcjonalnego zwrotu.

Żądanie zwrotu można zgłaszać w okresie do 4 tygodni od zakończenia okresu ważności pisemnie na adres info@stubaier-gletscher.com. Po upływie tego terminu wnioski nie mogą być już składane.

Przestrzeganie określonych oficjalnie zalecanych środków ochrony epidemicznej jest obowiązkiem klienta. Jeżeli klient nie stosuje nakazanych przez władze środków bezpieczeństwa, przewóz nie może dojść do skutku. W takim wypadku odmowa przewozu nie stanowi podstawy do żądania zwrotu kosztów.

4. Zrzeszenia karnetowe

Lodowiec Stubai jest członkiem licznych zrzeszeń karnetowych (Stubaier Saisonkarte mit Gletscher (SMEG) Ski plus City Pass Stubai Innsbruck, White 5 Pass, Freizeitticket Tirol, Snowcard Tirol, Alpen Plus Glacier Card).
Poszczególne usługi, do których uprawniają te karty, są świadczone przez prawnie niezależnych przedsiębiorców. Przedsiębiorca sprzedający kartę działa na rzecz pozostałych przedsiębiorców jedynie jako ich przedstawiciel. W związku z tym tylko dany przedsiębiorca jest zobowiązany do świadczenia poszczególnych usług i do naprawienia szkód w przypadku wystąpienia incydentów.

5. Warunki przewozu

W pozostałych kwestiach obowiązują warunki przewozu poszczególnych kolei linowych i wyciągów (informacja wywieszona przy wyciągach).
Wyciągi gondolowe są dopuszczone do przewozu pasażerów i zimowego sprzętu sportowego. Zakaz urządzeń latających i rowerów.
Wyciągi krzesełkowe są dopuszczone do przewozu pasażerów z przypiętym sprzętem do uprawiania sportów zimowych. Są to: narty alpejskie, monoskis, snowboard, swingboard (Swingbo) z wiązaniami, narty biegowe, krótkie narty do jazdy na firnie (Firngleiter), skiboby z krótkimi nartami, bockerln z krótkimi nartami, skutery śnieżne.
Wyciągi orczykowe są dopuszczone do przewozu pasażerów z przypiętym sprzętem do uprawiania sportów zimowych. Są to: skiboby, monoski, snowboard, swingboard (Swingbo) z wiązaniami, narty krótkie, narty biegowe, specjalny sprzęt sportowy dla osób niepełnosprawnych. Wymagana jest odpowiednia praktyka. Jeżeli bezpieczeństwo przy użyciu specjalnego sprzętu nie jest zagwarantowane, transport nie odbędzie się!

6. Wjeżdżanie, wchodzenie i korzystanie z zamkniętych obiektów jest zabronione i karalne. Naruszenia mogą skutkować odebraniem karnetu narciarskiego bez odszkodowania, jak również odpowiedzialnością i konsekwencjami karnymi.

7. Od ostatniego przejazdu kontrolnego bezpośrednio po ostatnim wjeździe kolei linowej trasy zjazdowe i szlaki narciarskie są zamknięte między innymi ze względu na niebezpieczeństwo związane z pracami konserwacyjnymi (użycie ratraków, wyciągarek, armatek śnieżnych, odsłanianie lin i węży, prace przy opłotowaniach i znakach kierunkowych itp.). W okresach zamknięcia ośrodka nie ma ochrony przed zagrożeniami. W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji należy bez ograniczeń stosować się do poleceń pracowników Lodowca Stubai.

8. Zasady FIS

Zasady FIS obowiązują wszystkich narciarzy i snowboardzistów. Każdy, kto złamie zasady i spowoduje wypadek, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i karnej za jego skutki.

9. Powder Department Runs (trasy freeride'owe)

Trasy freeride’owe oznaczone jako  Powder Department Runs nie są częścią oferty naszego terenu narciarskiego, lecz wolną przestrzenią narciarską. Dlatego nie podejmuje się tam żadnych środków bezpieczeństwa, w szczególności żadnych kontroli ani zamknięć. Środki podejmowane w wyjątkowych przypadkach są całkowicie dobrowolne lub znajdują się nawet poza naszą kontrolą; nie tworzą one żadnych zobowiązań na przyszłość, tak że nie można domniewywać, że podobne środki zostaną podjęte w przyszłości, ani też że gdy podjęte środki zostały zakończone, przebywanie na danym terenie jest obecnie bezpieczne. Wręcz przeciwnie, operator terenu narciarskiego nigdy nie zaznaczy, że zakłada, iż warunki są bezpieczne. Istniejące pomoce orientacyjne (lub możliwe do pobrania "GPS Tracks" itp.) nie mówią nic o faktycznej przejezdności i aktualnych zagrożeniach. Operator terenu narciarskiego nie ma wpływu na to, kto i ile osób korzysta z bezpłatnego terenu narciarskiego. W związku z tym, jak to zwykle bywa na otwartych terenach narciarskich, ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za siebie i poruszają się Państwo na własne ryzyko.

10. Utrzymanie szlaków pieszych i rowerowych

WINTERSPORT TIROL AG & CO STUBAIER BERGBAHNEN KG nie ponosi odpowiedzialności za utrzymanie szlaków turystycznych i rowerowych. Odpowiedzialność ponoszą zewnętrzni dostawcy usług.

11. Ochrona danych

Wszystkie informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie https://www.stubaier-gletscher.com/datenschutz/.

12. Informacje na temat "Photocompare" zgodnie z § 24 DSG 2000

Należy pamiętać, że w celu kontroli dostępu, przy pierwszym przejściu przez bramkę obrotową wyposażoną w kamerę, wykonywane jest zdjęcie referencyjne posiadacza karnetu. To zdjęcie referencyjne jest porównywane przez personel wyciągu ze zdjęciami wykonanymi za każdym razem, gdy posiadacz karty przechodzi przez bramkę obrotową wyposażoną w kamerę. Zdjęcie referencyjne zostanie usunięte natychmiast po upływie ważności karnetu, pozostałe zdjęcia najpóźniej 30 minut po przejściu przez bramkę obrotową. Zwraca się uwagę, że można również zakupić karnety, które są technicznie skonfigurowane w taki sposób, że przy przejściu przez bramkę obrotową nie jest robione zdjęcie, ale w tym przypadku należy liczyć się z wyrywkowymi kontrolami ze strony obsługi wyciągu.

13. Warunki korzystania z dostępu do internetu W-LAN na terenie Stubaier Bergbahnen KG

Umowa użytkowania

 • Korzystanie jest bezpłatne i ograniczone do czasu przebywania na terenie Stubaier Bergbahnen KG. Stubaier Bergbahnen KG nie gwarantuje rzeczywistego dostępu do Internetu.
 • Użytkowanie jest uzależnione od możliwości technicznych. W szczególności użytkownik nie ma prawa do korzystania z sieci Internet Guest-LAN w określony sposób lub przez określony czas.
 • Wyklucza się wszelką odpowiedzialność, w szczególności z tytułu rękojmi i szkód (z wyjątkiem szkód umyślnych i fizycznych). W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za treść otwartych stron internetowych lub pobranych plików. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za zainfekowanie wirusami poprzez korzystanie z sieci Internet Guest-LAN. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Internet Guest-LAN umożliwia jedynie dostęp do Internetu, ale nie zawiera żadnych zabezpieczeń przed wirusami ani zapory firewall.
 • Wywoływanie stron zawierających nielegalne treści oraz rozpowszechnianie nielegalnych lub prawnie chronionych treści jest zabronione.
 • W szczególności użytkownikowi wyraźnie zabrania się wykorzystywania sieci Internet Guest-LAN do pobierania lub rozpowszechniania w inny sposób treści chronionych prawem autorskim.
 • Wykorzystanie sieci Internet Guest-LAN niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności takie, które może pociągnąć za sobą niekorzystne skutki prawne dla osób trzecich lub Stubaier Bergbahnen KG, jest zabronione.
 • Jeśli Stubaier Bergbahnen KG zostanie z jakiegokolwiek powodu narażona na roszczenia osób trzecich w związku z korzystaniem przez użytkownika z sieci Internet Guest-LAN, użytkownik jest zobowiązany do zwolnienia Stubaier Bergbahnen KG z odpowiedzialności z tego tytułu.
 • W przypadku naruszenia warunków użytkowania lub podejrzenia naruszenia, korzystanie z sieci Internet Guest-LAN może zostać w każdej chwili zablokowane bez podania przyczyny. Odpowiedzialność za utratę danych jest wyraźnie wykluczona.

14. Klauzula zwolnienia z odpowiedzialności

Operator terenu narciarskiego "Lodowiec Stubai" wyklucza wszelką odpowiedzialność, chyba że szkoda podlegająca odszkodowaniu powstała w wyniku umyślnego lub rażąco niedbałego, bezprawnego działania, które można mu przypisać.

 

Stan: maj 2021 r.